لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(99)
چاپ مجدد (185)
تالیف (24)
ترجمه (260)
تهران (278)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (284) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محاکمه ژان دارک در روان
نويسنده:برتولت برشت ؛ مترجم:عبدالله کوثری - فردا - دیویی: 891.733 - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7 -99-6328-964 انتخاب
2- کینکاس بوربا
نويسنده: ماشادودآسیس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نی - دیویی: 869.342 - 448 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 280000 ریال - 4 -379-185-964-978 انتخاب
3- ببر پشت دروازه
نويسنده:ژان ژیرودو ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نشر قطره - دیویی: 842.912 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 55000 ریال - 4 -421-119-600-978 انتخاب
4- آیسخولوس: مجموعه آثار اورستیا: آگاممنون، نیازآوران، الاهگان انتقام، پرومتئوس در بند، هفت دشمن تبس، پارسیان، پناه‌جویان
نويسنده: اشیل ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نشر نی - دیویی: 882.01 - 492 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1396 - 360000 ریال - 2 -203-185-964-978 انتخاب
5- پوست انداختن
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - موسسه نشر آگه - دیویی: 863.64 - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 65000 ریال - 7 -010-329-964 انتخاب
6- هومر
نويسنده:جسپر گریفین ؛ مترجم:عبدالله کوثری - ماهی - دیویی: 883.01 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 4 -103-209-964-978 انتخاب
7- استاد شیشه‌ای
نويسنده:میگل‌د. سروانتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نشر چشمه - دیویی: 863.3 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 45000 ریال - 1 -594-229-600-978 انتخاب
8- جنگ آخر زمان
نويسنده:ماریو وارگاس‌یوسا ؛ مترجم:عبدالله کوثری - موسسه نشر آگه - دیویی: 863.912 - 922 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1390 - 180000 ریال - 1 -013-329-964 انتخاب
9- خاطرات پس از مرگ براس کوباس
نويسنده: ماشادودآسیس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - مروارید - دیویی: 869.41 - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 24000 ریال - 0 -42-5881-964 انتخاب
10- آیسخولوس: مجموعه آثار
نويسنده: اشیل ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نشر نی - دیویی: 882.01 - 490 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 156000 ریال - 2 -203-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29