لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(98)
چاپ مجدد (162)
تالیف (26)
ترجمه (234)
تهران (254)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (260) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شکسپیر
نويسنده:جرمین گریر ؛ مترجم:عبدالله کوثری - طرح نو - دیویی: 822.33 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2200 نسخه - 14000 ریال - 2 -12-5625-964 انتخاب
2- پوست‌ انداختن
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - موسسه نشر آگه - دیویی: 863.64 - 632 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 7 -010-329-964 انتخاب
3- خاطرات پس از مرگ براس کوباس
نويسنده: ماشادودآسیس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - مروارید - دیویی: 869.41 - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1100 نسخه - 28000 ریال - 0 -42-5881-964 انتخاب
4- هومر
نويسنده:جسپر گریفین ؛ مترجم:عبدالله کوثری - طرح نو - دیویی: 883.01 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 4700 ریال - 0 -13-5625-964 انتخاب
5- باغ همسایه
نويسنده:خوسه دونوسو ؛ مترجم:عبدالله کوثری - آگاه - دیویی: 863.64 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 330 نسخه - 350000 ریال - 0 -318-416-964-978 انتخاب
6- اقتصاد (اقتصاد خرد مقدماتی)
نويسنده:دنی می‌یرز ؛ نويسنده:نانسی وال ؛ نويسنده:پیتر مندر - کوهسار - دیویی: 330.1 - 710 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 5 -13-7652-964 انتخاب
7- سروانتس
مترجم:عبدالله کوثری ؛ نويسنده:بروس واردراپر - نشر نشانه - دیویی: 863.3 - 96 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
8- جنگ آخر زمان
نويسنده:ماریو وارگاس‌یوسا ؛ مترجم:عبدالله کوثری - موسسه نشر آگه - دیویی: 863.912 - 924 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1391 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 1 -013-329-964 انتخاب
9- کنستانسیا
نويسنده:کارلوس فوئنتس ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نشر ماهی - دیویی: 863.64 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2500 نسخه - 24000 ریال - 6 -068-209-964-978 انتخاب
10- زنان تروا و توئستس
نويسنده:لوسییوس‌آنییوس سنکا ؛ مترجم:عبدالله کوثری - نشر نی - دیویی: 882.01 - 200 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 240000 ریال - 9 -220-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26