لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (13)
تالیف (20)
ترجمه (5)
تهران (19)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
2- دستور زبان مقایسه‌ای فرانسه و فارسی (با اصلاحات)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -0333-02-600-978 انتخاب
3- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 85000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
4- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 60000 ریال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
5- La bibliographie Francaise de la litterature Persane
نويسنده:محمدجواد کمالی - سخن گستر،معاونت پژوهش و فن‌آوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -385-247-600-978 انتخاب
6- فرهنگ کاربری حروف اضافه فرانسه
نويسنده:محمدجواد کمالی - سخن گستر،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - 408 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -778-477-964-978 انتخاب
7- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 26000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
8- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 300 نسخه - 130000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
9- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 30000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
10- قلبت را به تپش وادار
نويسنده:آملی نوتومب ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - قطره - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 4 -029-201-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3