لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (4)
تهران (18)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور زبان مقایسه‌ای فرانسه و فارسی
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 70000 ریال - 7 -0333-02-600-978 انتخاب
2- فرهنگ موضوعی انگلیسی، فرانسه، فارسی
نويسنده:محمدجواد کمالی - چراغ دیده - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 6 -7-94273-600-978 انتخاب
3- جاز
نويسنده:مارسل پانیول ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - گنبد طلایی - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 964-93155-6-X انتخاب
4- قلبت را به تپش وادار
نويسنده:آملی نوتومب ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - قطره - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 4 -029-201-622-978 انتخاب
5- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 120000 ریال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
6- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
7- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 100 نسخه - 180000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
8- فرهنگ کاربری حروف اضافه فرانسه
نويسنده:محمدجواد کمالی - سخن گستر،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - 408 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -778-477-964-978 انتخاب
9- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
10- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 37000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3