لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (12)
تالیف (20)
ترجمه (4)
تهران (18)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ موضوعی انگلیسی، فرانسه، فارسی
نويسنده:محمدجواد کمالی - چراغ دیده - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 6 -7-94273-600-978 انتخاب
2- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 7 -823-459-964 انتخاب
3- دستور زبان مقایسه‌ای فرانسه و فارسی (با اصلاحات)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -0333-02-600-978 انتخاب
4- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
5- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 100 نسخه - 180000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
6- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 500 نسخه - 30500 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
7- زبان جهانی: تاریخچه، و زبان‌شناسی تطبیقی اسپرانتو
نويسنده:پیر ژانتون ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 نسخه - 7500 ریال - 5 -035-313-964 انتخاب
8- جاز
نويسنده:مارسل پانیول ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - گنبد طلایی - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 964-93155-6-X انتخاب
9- فرهنگ کاربری حروف اضافه فرانسه
نويسنده:محمدجواد کمالی - سخن گستر،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - 408 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -778-477-964-978 انتخاب
10- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 26000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3