لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (14)
تالیف (21)
ترجمه (6)
تهران (21)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 445.6 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 500 نسخه - 85000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
2- فرهنگ کاربری حروف اضافه فرانسه
نويسنده:محمدجواد کمالی - سخن گستر،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد - دیویی: 445 - 408 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -778-477-964-978 انتخاب
3- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
4- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 500 نسخه - 100000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
5- دستور زبان فرانسه: فعل
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 445.6 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 100 نسخه - 180000 ریال - 4 -823-459-964-978 انتخاب
6- ترجمه متون ادبی (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 140000 ریال - 5 -0098-02-600-978 انتخاب
7- La litterature comparee: L'influence de la litterature classique Persane sur la litterature Francaise
نويسنده:محمدجواد کمالی - نگاران سبز - دیویی: 809 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -7-96353-600-978 انتخاب
8- نام‌های بی‌جنسیت
نويسنده:آملی نوتومب ؛ مترجم:محمدجواد کمالی - قطره - دیویی: 843.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -060-201-622-978 انتخاب
9- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 60000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
10- اصول فن ترجمه (فرانسه به فارسی)
نويسنده:محمدجواد کمالی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 448.02 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 26000 ریال - 3 -310-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3