لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (9)
تالیف (19)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیکهای گرافیک ابزار و روشها: برای معماران، طراحان گرافیک، نقاشان و مجسمه سازان
نويسنده:تام پورتر ؛ مترجم:اردشیر کشاورز ؛ به‌اهتمام:محمدحسن اثباتی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه هنر) - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 6 -05-6025-964 انتخاب
2- زندگان عرصه‌ی عشق: تاریخ سیاسی - اجتماعی - اقتصادی وقف در استان کرمانشاهان
نويسنده:اردشیر کشاورز - موسسه ‌انتشاراتی ‌طاق ‌بستان - 432 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 6 -035-510-964 انتخاب
3- شرح وقایع مشروطیت در غرب کشور "زندگانی سردار یار محمدخان کرمانشاهی" گردکرد
نويسنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -14-5551-964 انتخاب
4- تکنیک‌های گرافیک: ابزار و روش‌ها برای معماران، طراحان گرافیک، نقاشان و مجسمه‌سازان
نويسنده:تام پرتر ؛ نويسنده:باب گرین‌استریت ؛ به‌اهتمام:محمدحسن اثباتی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه هنر) - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 6 -05-6025-964 انتخاب
5- تکنیکهای گرافیک: ابزار و روش‌ها: برای معماران، طراحان گرافیک، نقاشان و مجسمه‌سازان = Manual of graphic techniques for architects...
نويسنده:محمدحسن اثباتی ؛ نويسنده:باب‌گرین استریت ؛ مترجم:اردشیر کشاورز - گریفین - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 5 -02-8055-964 انتخاب
6- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ مقدمه:عبداله صمدی - دینور - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -1-96229-600-978 انتخاب
7- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ مقدمه:عبداله صمدی - دینور - 680 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -1-96229-600-978 انتخاب
8- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی) با برگردان پارسی و رسم الخط ویژه‌ی کردی کرمانشاهی ...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
9- نقدی بر کتاب جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان (ایلات و طوایف کرمانشاهان)
نويسنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -16-5551-964 انتخاب
10- کرمانشاه ما به دور‌نمای قدیم شهر (الیگارشی - خاندان‌های حکومت گر در کرمانشاهان)
گردآورنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 5 -57-5905-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3