لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (9)
تالیف (19)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنیکهای گرافیک: ابزار و روش‌ها: برای معماران، طراحان گرافیک، نقاشان و مجسمه‌سازان = Manual of graphic techniques for architects...
نويسنده:محمدحسن اثباتی ؛ نويسنده:باب‌گرین استریت ؛ مترجم:اردشیر کشاورز - گریفین - دیویی: 741.6028 - 128 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 5 -02-8055-964 انتخاب
2- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - دیویی: 8fa9.21 - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
3- کرمانشاه ما به دور‌نمای قدیم شهر (الیگارشی - خاندان‌های حکومت گر در کرمانشاهان)
گردآورنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - دیویی: 955.44 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 5 -57-5905-964 انتخاب
4- تکنیکهای گرافیک ابزار و روشها: برای معماران، طراحان گرافیک، نقاشان و مجسمه سازان
نويسنده:تام پورتر ؛ مترجم:اردشیر کشاورز ؛ به‌اهتمام:محمدحسن اثباتی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه هنر) - دیویی: 741.6028 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 3 سال 1376 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 6 -05-6025-964 انتخاب
5- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - دیویی: 8fa9.21 - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -1-96229-600-978 انتخاب
6- اسناد انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاهان (در بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی)
به‌اهتمام:اردشیر کشاورز ؛ به‌اهتمام:علی ططری ؛ زيرنظر:نیکی ایوبی‌زاده - کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دیویی: 328.55 - 852 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -093-220-600-978 انتخاب
7- تکنیک‌های گرافیک: ابزار و روش‌ها برای معماران، طراحان گرافیک، نقاشان و مجسمه‌سازان
نويسنده:تام پرتر ؛ نويسنده:باب گرین‌استریت ؛ به‌اهتمام:محمدحسن اثباتی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه هنر) - دیویی: 741.6028 - 128 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 6 -05-6025-964 انتخاب
8- امیر مخصوص کلهر
نويسنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - دیویی: 955.9842 - 734 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 5 -251-510-964-978 انتخاب
9- تاریخ صنعت برق غرب (1382 - 1308 ه.ش)
به‌اهتمام:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - دیویی: 621.31095544 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 2 -067-510-964-978 انتخاب
10- امیر مخصوص کلهر
نويسنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - دیویی: 955.9842 - 690 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 8 -250-510-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3