لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (9)
تالیف (19)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی) با برگردان پارسی و رسم الخط ویژه‌ی کردی کرمانشاهی ...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
2- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - 328 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -0-96229-600-978 انتخاب
3- امیر مخصوص کلهر
نويسنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - 734 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 5 -251-510-964-978 انتخاب
4- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -1-96229-600-978 انتخاب
5- امیر مخصوص کلهر
نويسنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - 482 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 2 -252-510-964-978 انتخاب
6- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
به‌اهتمام:خسرو پرهام ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای - دینور - 678 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -1-96229-600-978 انتخاب
7- امیر مخصوص کلهر
نويسنده:اردشیر کشاورز - طاق‌ بستان - 690 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 8 -250-510-964-978 انتخاب
8- فیلمنامه‌نویسی برای انیمیشن
نويسنده:اردشیر کشاورز - دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 6 -1752-06-964-978 انتخاب
9- زندگی و زمانه‌ی شاهزاده محمد علی میرزای دولتشاه
نويسنده:اردشیر کشاورز ؛ مقدمه:طهماسب محتشم‌دولتشاهی - اردشیر کشاورز - 706 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 600000 ریال - 7 -4656-04-600-978 انتخاب
10- شور شیرین کامل (تولدی جاودانه از ترانه‌ها و سروده‌های محلی کردی کرمانشاهی...
مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ مقدمه:محمدرضا (فریبرز) همزه‌ای ؛ مقدمه:عبداله صمدی - دینور - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -1-96229-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3