لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (41)
تالیف (21)
ترجمه (35)
تهران (53)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطره‌های جنگ دوم جهانی
نويسنده:شارل دوگل ؛ مترجم:کریم کشاورز - مروارید - دیویی: 900 - 422 صفحه - جلد 2 - چاپ 4 سال 1368 - 3000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
2- هزار سال نثر پارسی (با اضافات و الحاقات)
نويسنده:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 562 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 2000 نسخه - 6 -000-121-600-978 انتخاب
3- هزار سال نثر پارسی
نويسنده:کریم کشاورز - آموزش انقلاب اسلامی - دیویی: 8fa8 - 1518 صفحه - (در3جلد ) - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
4- خلاصه مقاله گ .ای .کاستیگوا درباره رسم الخط سلطان علی مشهدی
نويسنده:گ.ای. کاستیگوا ؛ نويسنده:علی مشهدی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 745.6199 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
5- زندگانی من: کودکی، نوباوگی، جوانی
نويسنده:لی‌یف‌نیکالایویچ تولستوی ؛ مترجم:کریم کشاورز - جامی،مصدق - دیویی: 891.733 - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 390000 ریال - 3 -126-176-600-978 انتخاب
6- مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب 1375
گردآورنده:بهمن کشاورز ؛ گردآورنده:بهارک کشاورز ؛ گردآورنده:کریم کشاورز - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 345.55 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
7- مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب 1375: با توضیح و تفسیر مواد بر مبنای آراء وحدت ...
گردآورنده:بهمن کشاورز ؛ گردآورنده:شهربانوبهارک کشاورز ؛ گردآورنده:کریم کشاورز - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 345.55 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -14-5986-964 انتخاب
8- اسلام در ایران (از هجرت تا پایان قرن نهم هجری)
نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 297.91655 - 588 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1363 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
9- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
10- مقدمه فقه‌اللغه ایرانی
نويسنده:یوسیف‌میخائیلوویچ ارانسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 4fa0 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2800 نسخه - 30000 ریال - 4 -02-6525-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6