لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (41)
تالیف (21)
ترجمه (35)
تهران (53)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 684 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1391 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 5 -106-445-964-978 انتخاب
2- تاریخ ایران (از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی)
نويسنده:نیناویکتوروونا پیگولوسکایا ؛ نويسنده:آ.یو یاکوبوسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - 738 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1363 - 5000 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
3- افسانه‌های کردی
نويسنده:مارگاریتاباریسوونا رودنکو ؛ مترجم:کریم کشاورز - جامی - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 6 -013-176-600-978 انتخاب
4- لنین
نويسنده:ماکسیم گورکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پژوهش - 72 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب 1375
گردآورنده:بهمن کشاورز ؛ گردآورنده:شهربانوبهارک کشاورز ؛ گردآورنده:کریم کشاورز - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -14-5986-964 انتخاب
6- متن محشای قانون و آیین‌نامه "اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌" معروف به: قانون ...
به‌اهتمام:بهمن کشاورز ؛ به‌اهتمام:کریم کشاورز - کشاورز - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -9-91104-964 انتخاب
7- اشکانیان
نويسنده:میخاییل‌میخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - وانیا - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 1 -8-92233-600-978 انتخاب
8- لنین
نويسنده:ماکسیم گورکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - کاوش - 64 صفحه - چاپ 5 سال 1358 - انتخاب
9- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
10- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 668 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6