لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (43)
تالیف (21)
ترجمه (37)
تهران (55)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن محشای قانون و آیین‌نامه "اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌" معروف به: قانون ...
به‌اهتمام:بهمن کشاورز ؛ به‌اهتمام:کریم کشاورز - کشاورز - دیویی: 347.5504 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 6 -9-91104-964 انتخاب
2- اسلام در ایران (از هجرت تا پایان قرن نهم هجری)
نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 297.91655 - 588 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1363 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
3- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 668 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
4- هزار سال نثر پارسی
نويسنده:کریم کشاورز - آموزش انقلاب اسلامی - دیویی: 8fa8 - 1518 صفحه - (در3جلد ) - رقعی (شومیز) - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
5- مقدمه فقه ‌اللغه ایرانی
نويسنده:ای.م. ارانسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 4fa0 - 424 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
6- مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب 1375: با توضیح و تفسیر مواد بر مبنای آراء وحدت ...
گردآورنده:بهمن کشاورز ؛ گردآورنده:شهربانوبهارک کشاورز ؛ گردآورنده:کریم کشاورز - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 345.55 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 1 -14-5986-964 انتخاب
7- مجموعه محشای قانون تعزیرات مصوب 1375
گردآورنده:بهمن کشاورز ؛ گردآورنده:بهارک کشاورز ؛ گردآورنده:کریم کشاورز - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 345.55 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
8- ترکستان نامه: ترکستان در عهد هجوم مغول
نويسنده:واسیلی‌ولادیمیروویچ بارتولد ؛ مترجم:کریم کشاورز - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 950 - 688 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 2500 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
9- تاریخ ماد
نويسنده:ایگورمیخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 955.013 - 684 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 6 -106-445-964 انتخاب
10- اشکانیان
نويسنده:میخاییل‌میخائیلوویچ دیاکونوف ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 955.02 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3300 نسخه - 6 -01-6525-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6