لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(165)
چاپ مجدد (237)
تالیف (337)
ترجمه (65)
تهران (357)
شهرستان (45)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (93)

تعداد یافت شده (402) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مازهای راز: جستارهایی در شاهنامه
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.21 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1370 نسخه - 155000 ریال - 6 -580-305-964-978 انتخاب
2- رویا، حماسه، اسطوره
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - دیویی: 291.13 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 800 نسخه - 148000 ریال - 9 -240-305-964-978 انتخاب
3- کلیات قهرمان
شاعر:قهرمان پاک‌بین ؛ مصحح:محمدحسین فروغی ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی - کیان‌مهر - دیویی: 8fa1.62 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 5 -9-96109-964 انتخاب
4- چشم و چراغ بهار
شاعر:میرجلال‌الدین کزازی ؛ گرافيست:مریم میرزایی - دیباچه - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -5-94639-600-978 انتخاب
5- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (داستان سیاوش)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی ؛ نويسنده:ابوالقاسم فردوسی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa1.21 - 612 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 0 -723-459-964 انتخاب
6- گلدسته‌ی بستان: برگزیده دیوان شاعران ده قرن گذشته هر جلد شامل اشعار 25 شاعر
به‌اهتمام:علی صاحب‌یاری ؛ مقدمه:میرجلال‌الدین کزازی ؛ ويراستار:پریسا اکبری‌نیا - یار دانش - دیویی: 8fa1.008 - 652 صفحه - جلد 12 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 6 -86-7162-600-978 انتخاب
7- فرزند ایران (داستانی بر پایه سرگذشت فردوسی)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - معین - دیویی: 8fa3.62 - 198 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 8 -076-165-964-978 انتخاب
8- انه‌اید
نويسنده: ویرژیل ؛ مترجم:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - دیویی: 873.01 - 486 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1384 - 1000 نسخه - 52500 ریال - 1 -715-305-964 انتخاب
9- از گونه‌ای دیگر: جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - مرکز - دیویی: 8fa4.62 - 326 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1368 - 3800 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
10- سراچه آوا و رنگ: خاقانی‌شناسی
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa1.23 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 150 نسخه - 180000 ریال - 5 -783-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 41