لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(154)
چاپ مجدد (221)
تالیف (314)
ترجمه (61)
تهران (330)
شهرستان (45)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (88)

تعداد یافت شده (375) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیباشناسی سخن پارسی: بیان
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - مرکز - 208 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 5000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
2- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (از داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 752 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 500 نسخه - 175000 ریال - 3 -820-459-964-978 انتخاب
3- ادیسه
نويسنده: هومر ؛ مترجم:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - 454 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1389 - 1200 نسخه - 109000 ریال - 2 -533-305-964-978 انتخاب
4- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (از داستان فرود سیاوش تا داستان اکوان دیو)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 752 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 250 نسخه - 340000 ریال - 3 -820-459-964-978 انتخاب
5- رویا، حماسه، اسطوره
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 9 -240-305-964-978 انتخاب
6- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (از پادشاهی یزدگرد تا پادشاهی هرمزد)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 824 صفحه - (در10جلد ) - جلد 8 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -233-530-964-978 انتخاب
7- زیباشناسی سخن پارسی: بدیع
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - نشر مرکز، کتاب ماد - 216 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 3 -028-305-964-978 انتخاب
8- روزهای کاتالونیا (روزنگارهای سفر اسپانیا)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - واژه‌آرا - 410 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 16000 ریال - 0 -31-6498-964 انتخاب
9- پدر ایران: داستانی بر پایه سرگذشت کورش بزرگ
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - معین - 208 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 6 -096-165-964-978 انتخاب
10- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (از آغاز تا پادشاهی منوچهر)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 492 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 6500 نسخه - 34000 ریال - 8 -473-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38