لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (9)
تالیف (43)
ترجمه (4)
تهران (36)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سهروردی: حکمت اشراقی و پاسخ اسماعیلی به غزالی
نويسنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 189.1 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 19000 ریال - 964-6919-12-X انتخاب
2- رساله منطقی پولس پارسی (متن فلسفی از روزگار انوشیروان ساسانی)
مقدمه:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - مجمع ذخائر اسلامی - دیویی: 189.1 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 1 -159-988-964-978 انتخاب
3- درآمدی بر چالش آرمان و واقعیت در فلسفه سیاسی فارابی (مجموعه مقالات)
به‌اهتمام:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - کویر - دیویی: 189.1 - 308 صفحه - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 24000 ریال - 964-6144-73-X انتخاب
4- اشراق هند و ایرانی در نخستین سده‌های اسلامی
نويسنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 299.932 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 23000 ریال - 8 -13-6919-964 انتخاب
5- دارالعلم‌های شیعی و نوزایی فرهنگی در جهان اسلام
نويسنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - اطلاعات - دیویی: 297.071 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 16000 ریال - 6 -626-423-964-978 انتخاب
6- اندیشه سیاسی ایرانی از حلاج تا سجستانی (مجموعه مقالات)
به‌اهتمام:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - کویر - دیویی: 181.5 - 456 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1384 - 37000 ریال - 6 -75-6144-964 انتخاب
7- حکمت اشراقی در هند برخی ملاحظات تاریخی / متن شناختی
نويسنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - اطلاعات - دیویی: 189.1 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 3 -713-423-964-978 انتخاب
8- الاثنا عشریه فی الرد علی الصوفیه
نويسنده:محمدبن‌حسن حرعاملی ؛ مصحح:سیدصادق حسینی‌اشکوری ؛ مصحح:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - مرکز المصطفی (ص) العالمی للترجمه و النشر - دیویی: 297.86 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 5 -109-429-600-978 انتخاب
9- عرفان شیعی به روایت سیدحیدر آملی
به‌اهتمام:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - اطلاعات - دیویی: 297.83 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 13000 ریال - 9 -625-423-964-978 انتخاب
10- خلق الکافر
نويسنده:محمدبن‌حسن حرعاملی ؛ مصحح:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.464 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 210000 ریال - 9 -130-429-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5