لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (9)
تالیف (43)
ترجمه (4)
تهران (36)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (47) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کشاکش‌های ‌مانوی - مزدکی در ایران عهد ساسانی
گردآورنده:ملیحه کرباسیان ؛ گردآورنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - اختران - دیویی: 299.932 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 4 -82-7514-964 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
3- عرفان شیعی به روایت سیدحیدر آملی
به‌اهتمام:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - اطلاعات - دیویی: 297.83 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2100 نسخه - 13000 ریال - 9 -625-423-964-978 انتخاب
4- سهروردی: حکمت اشراقی و پاسخ اسماعیلی به غزالی
نويسنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 189.1 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 19000 ریال - 964-6919-12-X انتخاب
5- الرساله الشرفیه فی تقاسیم العلوم الیقینیه (متنی فارسی از سده هفتم هجری)
نويسنده:حسن‌بن‌ابراهیم سلماسی ؛ زيرنظر:مهدی محقق ؛ مصحح:حمیده نورانی‌نژاد - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 160 - 212 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -37-7874-964 انتخاب
6- اشراق هند و ایرانی در نخستین سده‌های اسلامی
نويسنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 299.932 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1100 نسخه - 23000 ریال - 8 -13-6919-964 انتخاب
7- تنقیح الابحاث للملل الثلاث
نويسنده:سعدبن‌منصور ابن‌کمونه ؛ مصحح:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی - دیویی: 297.43 - 296 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 3 -38-7874-964 انتخاب
8- اندیشه سیاسی ایرانی از حلاج تا سجستانی (مجموعه مقالات)
به‌اهتمام:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - کویر - دیویی: 181.5 - 456 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1100 نسخه - 37000 ریال - 6 -75-6144-964 انتخاب
9- امامیه و سیاست در نخستین سده‌های غیبت
نويسنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - نشر نی - دیویی: 297.532 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 2 -574-312-964 انتخاب
10- رهواری و رستگاری (از میراث معنوی سهروردی، باباافضل و عطار)
نويسنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - مجمع ذخائر اسلامی - دیویی: 189.1 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 6 -563-988-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5