لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (176)
تالیف (166)
ترجمه (70)
تهران (229)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (114)

تعداد یافت شده (236) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری همراه با پاسخ تشریحی 84 - 70
نويسنده:فرهاد نوروش ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:امید محمودیان - نگاه دانش - دیویی: 657 - 852 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 70000 ریال - انتخاب
2- حسابداری شرکتها: بر اساس استاندارهای حسابداری ایران و مطابق با قانون تجارت ایران
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:محمد مرادی - کتاب نو - دیویی: 657.92 - 320 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 148000 ریال - 1 -08-2691-964-978 انتخاب
3- مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های آزاد اسلامی: حسابداری همراه با پاسخ تشریحی ...
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:امیر عرفانیان - نگاه دانش - دیویی: 657 - 762 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 350000 ریال - 0 -293-157-964-978 انتخاب
4- حسابداری میانه (1): بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:ساسان مهرانی ؛ نويسنده:کاوه مهرانی - کتاب نو - دیویی: 657 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 1 -7-95055-964 انتخاب
5- 2000 سوال چهارگزینه‌ای حسابرسی و استانداردهای حسابرسی
نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:مجید شهبازی ؛ نويسنده:محمد عبدزاده - نگاه دانش - دیویی: 657 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -217-157-964-978 انتخاب
6- حسابداری بهای تمام‌شده 1 (حسابداری صنعتی 1)
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:علیرضا مهرآذین - کتاب نو - دیویی: 657.42 - 566 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 6 -2-92584-964 انتخاب
7- مروری جامع بر حسابداری مالی: بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:ساسان مهرانی ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی - نگاه دانش - دیویی: 657 - 896 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 5000 نسخه - 99000 ریال - 5 -92-7119-964 انتخاب
8- مروری جامع بر حسابداری مالی: بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:ساسان مهرانی ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی - نگاه دانش - دیویی: 657 - 824 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 10000 نسخه - 125000 ریال - 0 -079-157-964-978 انتخاب
9- 2000 سوال چهارگزینه‌ای حسابداری مالی و استانداردهای حسابداری
نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:محمد مرادی ؛ نويسنده:زهره شهیدی - نگاه دانش - دیویی: 657.076 - 784 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 8 -114-157-964-978 انتخاب
10- مجموعه سئوالات استانداردهای حسابداری ایران
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:محسن عزیزخانی - نگاه دانش - دیویی: 657.021855 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 8 -031-157-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24