لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (175)
تالیف (165)
ترجمه (70)
تهران (228)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (113)

تعداد یافت شده (235) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته حسابداری 70-81
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:امید محمودیان - نگاه دانش - دیویی: 657 - 768 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 37000 ریال - 9 -11-7119-964 انتخاب
2- نکات و مفاهیم اصول حسابداری (1)
نويسنده:غلامرضا کرمی - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 5 -8-92584-964 انتخاب
3- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 598 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1388 - 5000 نسخه - 88000 ریال - 0 -05-2691-964-978 انتخاب
4- اصول حسابداری (2)
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:فیض‌الله شیرازی ؛ ويراستار:غلامرضا کرمی - صفار - دیویی: 657.076 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 35 سال 1393 - 5500 نسخه - 200000 ریال - 7 -443-388-964-978 انتخاب
5- اصول حسابداری
نويسنده:چارلز هورن‌گرن ؛ نويسنده:والتر هریسون ؛ نويسنده:مایکل رابینسون - کتاب نو - دیویی: 657.076 - 816 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 3100 نسخه - 33000 ریال - 4 -1-91217-964 انتخاب
6- مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی: حسابداری: همراه با پاسخ تشریحی 87 - 77
نويسنده:فرهاد نوروش ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:امید محمودیان - کتاب نو - دیویی: 657 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 2000 نسخه - 82000 ریال - 3 -9-92584-964 انتخاب
7- حسابداری شرکتها: بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و قانون تجاری ایران
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:محمد مرادی - نگاه دانش - دیویی: 657.92 - 264 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2500 نسخه - 32000 ریال - 2 -020-157-964-978 انتخاب
8- مرجع کامل حسابداری مالی و صنعتی
گردآورنده:غلامرضا کرمی ؛ گردآورنده:سیدحمیدرضا حسینی‌نژاد - نگاه دانش - دیویی: 657 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -395-157-964-978 انتخاب
9- مروری جامع بر حسابداری مالی: بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:ساسان مهرانی ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی - کتاب نو - دیویی: 657 - 752 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 78000 ریال - 5 -5-95055-964 انتخاب
10- مجموعه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های سراسری حسابداری همراه با پاسخ تشریحی سال 93-75: حسابداری مالی - حسابداری صنعتی ...
نويسنده:ایرج نوروش ؛ نويسنده:غلامرضا کرمی ؛ نويسنده:امید محمودیان - نگاه دانش - دیویی: 657.076 - 928 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 9 -117-157-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24