لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (2)
تالیف (11)
ترجمه (5)
تهران (14)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ الفبایی - موضوعی اساطیر ایران باستان
نويسنده:ملیحه کرباسیان - اختران - دیویی: 201.303 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 6 -81-7514-964 انتخاب
2- کشاکش‌های ‌مانوی - مزدکی در ایران عهد ساسانی
گردآورنده:ملیحه کرباسیان ؛ گردآورنده:محمد کریمی‌زنجانی‌اصل - اختران - دیویی: 299.932 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 4 -82-7514-964 انتخاب
3- حیوی بلخی و سعدیا گائون (درآمدی بر چالش‌های ثنوی - یهودی در سده سوم هجری)
نويسنده:ملیحه کرباسیان - مجمع ذخائر اسلامی،موسسه ابن سینا - دیویی: 296 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 8 -738-988-964-978 انتخاب
4- میترا: آیین و تاریخ
نويسنده:راینهولد مرکلباخ ؛ مترجم:توفیق گلی‌زاده ؛ مترجم:ملیحه کرباسیان - اختران - دیویی: 299.15 - 456 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -57-8897-964-978 انتخاب
5- بیداری بودای درون
نويسنده:سوریا داس ؛ مترجم:ملیحه کرباسیان - مرداد - دیویی: 294.342 - 480 صفحه - (در1جلد ) - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 27500 ریال - 0 -1-90213-964 انتخاب
6- دیوان حاجی ابرقوهی (زنده 1002 ق)
نويسنده:ملیحه کرباسیان - مجمع ذخائر اسلامی - دیویی: 8fa1.4 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 110 نسخه - 300000 ریال - 3 -548-988-964-978 انتخاب
7- بدعت‌گرایی و زندقه در ایران عهد ساسانی
نويسنده:ملیحه کرباسیان - اختران - دیویی: 200.955 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 16500 ریال - 1 -75-7514-964 انتخاب
8- فرهنگ مصور نمادهای سنتی
نويسنده:جین کوپر ؛ مترجم:ملیحه کرباسیان - فرهنگ نشر نو - دیویی: 302.22303 - 494 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 1650 نسخه - 85000 ریال - 5 -42-7443-964-978 انتخاب
9- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
10- در خرابات مغان: جستارهایی در فرهنگ ایرانی
نويسنده:ملیحه کرباسیان - اطلاعات - دیویی: 4fa2 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2100 نسخه - 12000 ریال - 0 -644-423-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2