لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (33)
تالیف (64)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (58)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نی و عقرب
نويسنده:حسین احمدی ؛ نقاش:الهام کاظمی - شرکت ‌به‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3300 نسخه - 3500 ریال - 964-333-709-X انتخاب
2- وقتی شنیدم آن خبر را
شاعر:سیداحمد میرزاده ؛ نقاش:الهام کاظمی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 5 -320-333-964 انتخاب
3- ننه انسی ستاره بود
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ نقاش:الهام کاظمی ؛ ويراستار:جواد رسولی - شرکت ‌به‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -1286-02-964-978 انتخاب
4- منگوله برف
شاعر:احمد خدادوست ؛ نقاش:الهام کاظمی - شرکت ‌به‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3300 نسخه - 3500 ریال - 1 -708-333-964 انتخاب
5- بازآموز خلاق تابستان (پایه‌ی سوم) سرگرمی، نکته، تمرین
نويسنده:طاهره خردور ؛ ويراستار:طیبه قادری ؛ تصويرگر:الهام کاظمی - سرمشق - دیویی: 372.24076 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 1 -85-8315-964-978 انتخاب
6- مردی که گم شده بود
نويسنده:جعفر توزنده‌جانی ؛ تصويرگر:الهام کاظمی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 4 -553-333-964 انتخاب
7- فرشته و عصا
شاعر:سیدسعید هاشمی ؛ نقاش:الهام کاظمی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 3300 نسخه - 4500 ریال - 2 -0200-02-964 انتخاب
8- شاپرک‌ها در باغ
شاعر:سیدمحمد مهاجرانی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:الهام کاظمی - مدرسه - دیویی: 297.93 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 2 -525-385-964 انتخاب
9- مردی که گم شده بود
نويسنده:جعفر توزنده‌جانی ؛ نقاش:الهام کاظمی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 2 -800-333-964 انتخاب
10- منگوله برف
نويسنده:احمد خدادوست ؛ نقاش:الهام کاظمی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -363-333-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7