لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (34)
تالیف (65)
ترجمه (0)
تهران (32)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (59)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- غنچه‌های ولایت: نشانه‌ها (مقطع پیش‌دبستانی)
نويسنده: جمعی از مربیان مهد قرآن ؛ تصويرگر:الهام کاظمی ؛ گرافيست:یوسف بابایی - ستایش حقیقت - دیویی: 372.21 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 0 -24-7056-600-978 انتخاب
2- بازآموز خلاق تابستان (پایه‌ی سوم) سرگرمی، نکته، تمرین
نويسنده:طاهره خردور ؛ ويراستار:طیبه قادری ؛ تصويرگر:الهام کاظمی - سرمشق - دیویی: 372.24076 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 90000 ریال - 1 -85-8315-964-978 انتخاب
3- وقتی شنیدم آن خبر را
شاعر:سیداحمد میرزاده ؛ تصويرگر:الهام کاظمی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 ریال - 2 -2463-02-964-978 انتخاب
4- کتاب کار آزمایشگاه علوم پایه اول راهنمایی
نويسنده:کاظم جلیلی ؛ نويسنده:محبوبه راستان ؛ نويسنده:الهه زنهاری - بخشایش - دیویی: 507 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 4 -114-182-964-978 انتخاب
5- ننه انسی ستاره بود
نويسنده:محمدرضا یوسفی ؛ نقاش:الهام کاظمی ؛ ويراستار:جواد رسولی - شرکت ‌به ‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3500 ریال - 3 -710-333-964 انتخاب
6- نی و عقرب
نويسنده:حسین احمدی ؛ نقاش:الهام کاظمی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa1 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3500 ریال - 5 -558-333-964 انتخاب
7- شاپرک‌ها در باغ
شاعر:سیدمحمد مهاجرانی ؛ ويراستار:مصطفی رحماندوست ؛ نقاش:الهام کاظمی - مدرسه - دیویی: 297.93 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 4500 ریال - 2 -525-385-964 انتخاب
8- فرشته و عصا
شاعر:سیدسعید هاشمی ؛ نقاش:الهام کاظمی - شرکت ‌به ‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3500 ریال - 2 -750-333-964 انتخاب
9- مردی که گم شده بود
نويسنده:جعفر توزنده‌جانی ؛ تصويرگر:الهام کاظمی - شرکت به نشر - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - 4 -553-333-964 انتخاب
10- منگوله برف
شاعر:احمد خدادوست ؛ نقاش:الهام کاظمی - شرکت ‌به ‌نشر، کتابهای‌ پروانه - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3500 ریال - 1 -708-333-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7