لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (10)
تالیف (14)
ترجمه (19)
تهران (32)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رساله معماریه: متنی از سده یازدهم هجری
نويسنده:جعفر افندی ؛ مترجم:هاوئرد کرین ؛ مترجم:مهرداد قیومی‌بیدهندی - موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - دیویی: 722.5 - 214 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 47000 ریال - 2 -091-232-964-978 انتخاب
2- پویه‌شناسی صور معماری: نیروهای ادراک بصری در معماری
نويسنده:رودولف آرنهایم ؛ مترجم:مهرداد قیومی‌بیدهندی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 729.11 - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 8 -906-530-964-978 انتخاب
3- معماری اختیار یا سرنوشت
نويسنده:لئون کرییر ؛ زيرنظر:مهرداد قیومی‌بیدهندی - نهادگرا - دیویی: 724.6 - 246 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 1 -5-92065-600-978 انتخاب
4- پژوهش‌های معماری و هنر و نظر تاریخ: مجموعه مقالات (دفتر اول)
به‌اهتمام:مهرداد قیومی‌بیدهندی ؛ ويراستار:مهدی گلچین‌عارفی ؛ ويراستار:ولی‌الله کاووسی - روزنه - دیویی: 720.1 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 7 -459-334-964-978 انتخاب
5- هنر خط و تذهیب قرآنی
نويسنده:مارتین لینگز ؛ مترجم:مهرداد قیومی‌بیدهندی - گروس - دیویی: 745.619927 - 120 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 5 -0-91205-964 انتخاب
6- کتاب‌نگاشت توضیحی نظریه‌های تاریخ معماری و هنر
نويسنده:مهرداد قیومی‌بیدهندی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 720.122 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 7 -321-457-964-978 انتخاب
7- درآمدی کتاب‌شناختی بر متون فارسی از منظر تاریخ معماری: متون نثر سده‌های نخست
نويسنده:مهرداد قیومی‌بیدهندی - دانشگاه شهید بهشتی - دیویی: 720.16 - 156 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 9 -228-457-964-978 انتخاب
8- درآمدی کتاب‌شناختی بر متون فارسی از منظر تاریخ معماری: متون نثر سده‌های نخست
نويسنده:مهرداد قیومی‌بیدهندی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 720.16 - 156 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 42000 ریال - انتخاب
9- معنا در معماری غرب
نويسنده:کریستیان نوربرگ-شولتس ؛ مترجم:مهرداد قیومی‌بیدهندی ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم‌زاده - فرهنگستان هنر،موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - دیویی: 720.9 - 568 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 195000 ریال - 4 -89-8802-964-978 انتخاب
10- معنا در معماری غرب
نويسنده:کریستیان نوربرگ-شولتس ؛ مترجم:مهرداد قیومی‌بیدهندی ؛ ويراستار:محمدرضا رحیم‌زاده - فرهنگستان هنر،موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن - دیویی: 720.9 - 568 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1500 نسخه - 250000 ریال - 4 -89-8802-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4