لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (12)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الاشارات و التنبیهات
شارح:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ شارح:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ به‌اهتمام:محمود شهابی‌خراسانی - دانشگاه تهران - دیویی: 189.1 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 200000 ریال - 8 -6305-03-964-978 انتخاب
2- تحریر ‌القواعد‌ المنطقیه فی شرح ‌الرساله‌ الشمسیه لنجم‌الدین علی‌ الکاتبی‌ القزوینی
نويسنده:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ مصحح:محسن بیدارفر - زاهدی - دیویی: 160 - 172 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 2000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
3- الاشارات و التنبیهات
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ شارح:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ شارح:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی - مطبوعات دینی - دیویی: 189.1 - 432 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3500 نسخه - 1 -06-8818-964 انتخاب
4- الاشارات و التنبیهات: فی علم الطیبعه
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ شارح:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ شارح:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی - نشر البلاغه - دیویی: 189.1 - 464 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 7 -4-94577-964 انتخاب
5- الاشارات و التنبیهات: فی علم المنطق
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ شارح:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ شارح:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی - نشر البلاغه - دیویی: 189.1 - 356 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 9 -3-94577-964 انتخاب
6- لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار
نويسنده:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ مقدمه:علی‌اصغر جعفری‌ولنی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 189.1 - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 450000 ریال - 0 -6710-03-964-978 انتخاب
7- الاشارات و التنبیهات الحکیم ابوعلی ابن سینا: المنطق
شارح:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ شارح:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ شارح:فخرالدین رازی - مطبوعات دینی - دیویی: 189.1 - 690 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 265000 ریال - 9 -025-145-600-978 انتخاب
8- الاشارات و التنبیهات: فی علم ما قبل علم الطبیعه
نويسنده:حسین‌بن‌عبدالله ابن‌سینا ؛ شارح:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ شارح:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی - نشر البلاغه - دیویی: 189.1 - 464 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 1500 نسخه - 5 -5-94577-964 انتخاب
9- الاشارات و التنبیهات
شارح:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ شارح:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ به‌اهتمام:محمود شهابی‌خراسانی - دانشگاه تهران - دیویی: 189.1 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 8 -6305-03-964-978 انتخاب
10- مطالع ‌الانوار (طرف المنطق) و شرحه المسمی لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار
نويسنده:محمودبن‌ابی‌بکر سراج‌الدین‌ارموی ؛ نويسنده:محمدبن‌محمد قطب‌الدین‌رازی ؛ زيرنظر:محمدحسین نائیجی - موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - دیویی: 189.1 - 390 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 4 -31-7009-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3