لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (3)
تالیف (11)
ترجمه (6)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دعای ندبه
مترجم:باقر قربانی‌زرین - آفاق - دیویی: 297.774 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2500 نسخه - 70000 ریال - 2 -18-8918-964-978 انتخاب
2- شرح حکم نهج‌البلاغه
نويسنده:عباس قمی ؛ گردآورنده:باقر قربانی‌زرین - بنیاد نهج‌البلاغه - دیویی: 297.9515 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 9000 ریال - 9 -00-6348-964 انتخاب
3- ابوطالب
نويسنده:باقر قربانی‌زرین ؛ محقق:علی‌اکبر تلافی - نیک معارف - دیویی: 297.931 - 56 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1371 - 500 ریال - انتخاب
4- پاسخهای تشریحی آزمونهای عربی: کارشناسی ارشد
نويسنده:باقر قربانی‌زرین - نشر آفاق - دیویی: 492.75076 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5100 نسخه - 6800 ریال - انتخاب
5- بهلول‌نامه
نويسنده:اولریش مارزلف ؛ مترجم:باقر قربانی‌زرین - نشر چشمه - دیویی: 892.77 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 62000 ریال - 4 -691-362-964-978 انتخاب
6- دعای ندبه
مترجم:باقر قربانی‌زرین - آفاق - دیویی: 297.774 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2500 نسخه - 12500 ریال - 2 -18-8918-964-978 انتخاب
7- زرین سخن: جستارهایی درباره فرهنگ ایران، زبان پارسی و ادبیات تطبیقی
نويسنده:باقر قربانی‌زرین - دکتر محمود افشار،سخن - دیویی: 892.709 - 242 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 550 نسخه - 7 -50-5942-600-978 انتخاب
8- الدره الغراء فی شعر شیخ البطحاء (دیوان ابی‌طالب)
گردآورنده:باقر قربانی‌زرین - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 892.712 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 2000 نسخه - 4300 ریال - انتخاب
9- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
10- بهلول‌نامه
نويسنده:اولریش مارزلف ؛ مترجم:باقر قربانی‌زرین - نشر چشمه - دیویی: 892.77 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 62000 ریال - 4 -691-362-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2