لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (8)
تالیف (24)
ترجمه (2)
تهران (4)
شهرستان (22)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ مسجد جامع قم
نويسنده:رضا آقابابایی ؛ نويسنده:سیدحسن قریشی‌کرین - زائر آستانه مقدسه - دیویی: 726.20955128 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 5 -25-8567-964 انتخاب
2- فرجام خلفا: حکایت‌های شنیدنی از مرگ خلفای اموی، عباسی، اموی، فاطمی و عثمانی
نويسنده:سیدحسن قریشی‌کرین ؛ نويسنده:رضا آقابابایی - نسیم کوثر،شایستگان،گنج عرفان - دیویی: 909.09671 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 4 -05-6061-600-978 انتخاب
3- فرجام پادشاهان: حکایت‌های شنیدنی از مرگ پادشاهان تاریخ ایران
نويسنده:رضا آقابابایی ؛ نويسنده:سیدحسن قریشی‌کرین - ابتکار دانش،یاران قلم،گنج عرفان،قلم مکنون - دیویی: 955.00922 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 25000 ریال - 8 -12-2505-964-978 انتخاب
4- آثار تاریخی و فرهنگی استان قم
نويسنده:رضا آقابابایی ؛ نويسنده:سیدحسن قریشی‌کرین - زائر - دیویی: 955.128 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 ریال - 1 -27-8567-964 انتخاب
5- فرجام پادشاهان: حکایت‌های شنیدنی از مرگ پادشاهان تاریخ ایران
نويسنده:رضا آقابابایی ؛ نويسنده:سیدحسن قریشی‌کرین - ابتکار دانش - دیویی: 955.00922 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 6 -12-2505-964 انتخاب
6- فرجام خلفا: حکایت‌های شنیدنی از مرگ خلفای اموی، عباسی، امویان آندلس، فاطمیان و عثمانی
نويسنده:سیدحسن قریشی‌کرین ؛ نويسنده:رضا آقابابایی - یاران قلم،گنج عرفان،قلم مکنون - دیویی: 909.09671 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 7 -40-2545-964-978 انتخاب
7- راوی: مجموعه حکایتهای تاریخی به همراه تاریخ‌نگاری ایران
نويسنده:رضا آقابابایی - گنج عرفان - دیویی: 955 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 5000 ریال - 8 -04-7958-964 انتخاب
8- فرجام خلفا: حکایت‌های شنیدنی از مرگ خلفای اموی، عباسی، امویان آندلس، فاطمیان و عثمانی
نويسنده:سیدحسن قریشی‌کرین ؛ نويسنده:رضا آقابابایی - قلم مکنون،نسیم کوثر،شایستگان - دیویی: 909.09671 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 6 -36-2527-964-978 انتخاب
9- فرجام قاتلین امام حسین (ع) و یارانش: حکایت‌های شنیدنی از مرگ قاتلین امام حسین (ع) و یارانش
نويسنده:رضا آقابابایی ؛ نويسنده:سیدحسن قریشی‌کرین - گنج عرفان - دیویی: 297.953 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7500 ریال - 2 -41-7958-964 انتخاب
10- فرجام پادشاهان: حکایت‌های شنیدنی از مرگ پادشاهان تاریخ ایران
نويسنده:رضا آقابابایی ؛ نويسنده:سیدحسن قریشی‌کرین - ابتکار دانش - دیویی: 955.00922 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 12000 ریال - 6 -12-2505-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3