لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (25)
تالیف (2)
ترجمه (43)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با گرگها می‌رقصد: کالبد‌شکافی یک فیلمنامه
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - ایثارگران - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3800 ریال - 8 -20-6529-964 انتخاب
2- چگونه فیلمنامه بنویسیم؟
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:مسعود مدنی - عکس معاصر - 247 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
3- چگونه فیلم‌نامه بنویسیم: راهنمای فیلم‌نامه‌نویسی (تمرین‌ها و رهنمودها برای نگارش فیلم‌نامه‌نویسی)
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:مسعود مدنی - تابان خرد - 252 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 120000 ریال - 8 -6-94380-600-978 انتخاب
4- راهنمای فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - نشر ساقی - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 5 -06-5675-964 انتخاب
5- سکوت بره‌ها: کالبدشکافی یک فیلمنامه
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - ایثارگران - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 7 -09-6529-964 انتخاب
6- چگونه فیلمنامه بنویسیم
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - نیلوفر - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 1100 نسخه - 210000 ریال - 2 -333-448-964-978 انتخاب
7- راهنمای فیلمنامه‌نویسی
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - نشر ساقی - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 7800 ریال - 5 -06-5675-964 انتخاب
8- کتاب دستور کار فیلمنامه‌نویسان
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:حمیدرضا گرشاسبی - بنیاد سینمایی فارابی - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 135000 ریال - 2 -17-2739-964-978 انتخاب
9- چگونه فیلمنامه بنویسیم؟
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:مسعود مدنی - عکس معاصر - 248 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- چگونه فیلم‌نامه بنویسیم: مبانی فیلم‌نامه‌نویسی
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:مسعود مدنی - تابان خرد - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 120000 ریال - 1 -5-94380-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5