لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (25)
تالیف (2)
ترجمه (43)
تهران (45)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه فیلمنامه بنویسیم
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - نیلوفر - دیویی: 808.23 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 2200 نسخه - 85000 ریال - 2 -333-448-964-978 انتخاب
2- راهنمای فیلمنامه‌نویس
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - نشر ساقی - دیویی: 808.06679143 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 5 -06-5675-964 انتخاب
3- چگونه فیلم‌نامه بنویسیم (راهنمای فیلم‌نامه‌نویسی) (تمرین‌ها و رهنمودها برای نگارش فیلم‌نامه‌نویسی)
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:مسعود مدنی - تابان خرد - دیویی: 808.23 - 248 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 8 -6-94380-600-978 انتخاب
4- کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی
مترجم:محمدهادی خورگامی ؛ مترجم:محمدرئوف درویش ؛ نويسنده:سید فیلد - نشر علوم دانشگاهی - دیویی: 543.5076 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3300 نسخه - 80000 ریال - 7 -77-6186-964 انتخاب
5- راهنمای فیلمنامه‌نویس
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - نیلوفر - دیویی: 808.23 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1100 نسخه - 250000 ریال - 5 -332-448-964-978 انتخاب
6- چگونه فیلمنامه بنویسیم؟
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری ؛ مترجم:مسعود مدنی - نشر ساقی - دیویی: 791.43 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 3 -10-5675-964 انتخاب
7- چگونه فیلم‌نامه بنویسیم: مبانی نگارش فیلم‌نامه‌نویسی
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:مسعود مدنی - تابان خرد - دیویی: 808.23 - 372 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 195000 ریال - 5 -1-94890-600-978 انتخاب
8- چگونه فیلم‌نامه بنویسیم (مبانی فیلم‌نامه‌نویسی)
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:مسعود مدنی - تابان خرد - دیویی: 808.23 - 264 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 120000 ریال - 1 -5-94380-600-978 انتخاب
9- چگونه فیلمنامه بنویسیم
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری ؛ مترجم:مسعود مدنی - نیلوفر - دیویی: 808.23 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 1650 نسخه - 65000 ریال - 2 -333-448-964-978 انتخاب
10- چگونه فیلمنامه بنویسیم
نويسنده:سید فیلد ؛ مترجم:عباس اکبری - نیلوفر - دیویی: 808.23 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 2 -333-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5