لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (46)
تالیف (45)
ترجمه (13)
تهران (3)
شهرستان (55)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- المنطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ مقدمه:غلامرضا فیاضی ؛ مقدمه:محسن غرویان - اسماعیلیان - 464 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1378 - 2000 نسخه - 3 -12-6397-964 انتخاب
2- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 244 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -00-5883-964 انتخاب
3- المنطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ نويسنده:غلامرضا فیاضی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1388 - 3000 نسخه - 9 -072-470-964-978 انتخاب
4- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 330 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 3 -11-5883-964 انتخاب
5- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 908 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -11-5883-964 انتخاب
6- منطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ مترجم:علی شیروانی ؛ شارح:غلامرضا فیاضی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 296 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1386 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 1 -08-5976-964 انتخاب
7- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 320 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 6 -59-6740-964 انتخاب
8- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 348 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -11-5883-964 انتخاب
9- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 330 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 8 -00-5883-964 انتخاب
10- درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی
نويسنده: گروه مولفان ؛ زيرنظر:محمد فنایی‌اشکوری ؛ زيرنظر:غلامرضا فیاضی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 518 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150 نسخه - 240000 ریال - 6 -674-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6