لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (46)
تالیف (46)
ترجمه (13)
تهران (3)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- المنطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ مقدمه:غلامرضا فیاضی ؛ مقدمه:محسن غرویان - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - دیویی: 160 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 9 -21-5976-964 انتخاب
2- هستی و چیستی در مکتب صدرایی: تاملی نو در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تفاسیر و ادله و نتایج آن
نويسنده:غلامرضا فیاضی ؛ محقق:حسینعلی شیدان‌شید - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - دیویی: 189.1 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -82-7788-964 انتخاب
3- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - مرکز اصدارات موسسه الامام الخمینی رحمه‌الله للتعلیم و البحث - دیویی: 189.1 - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 26500 ریال - 1 -095-411-964 انتخاب
4- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 244 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -00-5883-964 انتخاب
5- المنطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ زيرنظر:غلامرضا فیاضی ؛ محقق:رحمت‌الله رحمتی‌اراکی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 160 - 524 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 نسخه - 33500 ریال - 4 -072-470-964 انتخاب
6- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 320 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 6 -59-6740-964 انتخاب
7- درآمدی بر معرفت‌شناسی
نويسنده:غلامرضا فیاضی ؛ تدوين:مرتضی رضایی ؛ تدوين:احمدحسین شریفی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 121 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 9 -270-411-964 انتخاب
8- منطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ حواشی:غلامرضا فیاضی ؛ حواشی:محسن غرویان - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - دیویی: 160 - 298 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
9- المنطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ مقدمه:غلامرضا فیاضی ؛ مقدمه:محسن غرویان - اسماعیلیان - دیویی: 160 - 464 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1378 - 2000 نسخه - 3 -12-6397-964 انتخاب
10- درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی
نويسنده: گروه مولفان ؛ زيرنظر:محمد فنایی‌اشکوری ؛ زيرنظر:غلامرضا فیاضی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - دیویی: 189.1 - 518 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150 نسخه - 240000 ریال - 6 -674-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6