لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (46)
تالیف (45)
ترجمه (13)
تهران (3)
شهرستان (55)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 1 -095-411-964 انتخاب
2- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 352 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 5 -000-411-964 انتخاب
3- هم‌اندیشی معرفت‌شناسی
نويسنده:محمدتقی مصباح‌‌یزدی ؛ نويسنده:غلامرضا فیاضی ؛ نويسنده:محمد لگنهاوزن - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -992-411-964-978 انتخاب
4- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 660 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 500 نسخه - 5 -000-411-964 انتخاب
5- درآمدی بر تاریخ فلسفه اسلامی
نويسنده: گروه مولفان ؛ زيرنظر:محمد فنایی‌اشکوری ؛ زيرنظر:احمد احمدی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 532 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 77000 ریال - 6 -674-530-964-978 انتخاب
6- منطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ نويسنده:غلامرضا فیاضی ؛ نويسنده:محسن غرویان - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 368 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
7- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 330 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 3 -11-5883-964 انتخاب
8- هستی و چیستی در مکتب صدرایی: تاملی نو در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تفاسیر و ادله و نتایج آن
نويسنده:غلامرضا فیاضی ؛ محقق:حسینعلی شیدان‌شید - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -82-7788-964 انتخاب
9- منطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ حواشی:غلامرضا فیاضی ؛ حواشی:محسن غرویان - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 298 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
10- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طب‍اطب‍ائی‌ ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 330 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 8 -00-5883-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6