لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (46)
تالیف (46)
ترجمه (13)
تهران (3)
شهرستان (56)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هستی و چیستی در مکتب صدرایی: تاملی نو در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تفاسیر و ادله و نتایج آن
نويسنده:غلامرضا فیاضی ؛ محقق:حسینعلی شیدان‌شید - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 68000 ریال - 3 -82-7788-964-978 انتخاب
2- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 590 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 8 -00-5883-964 انتخاب
3- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - مرکز اصدارات موسسه الامام الخمینی رحمه‌الله للتعلیم و البحث - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 26500 ریال - 1 -095-411-964 انتخاب
4- هستی و چیستی در مکتب صدرایی: تاملی نو در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و تفاسیر و ادله و نتایج آن
نويسنده:غلامرضا فیاضی ؛ محقق:حسینعلی شیدان‌شید - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 27000 ریال - 7 -82-7788-964 انتخاب
5- بدایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - جماعه المدرسین بقم المشرفه، موسسه النشر اسلامی - 184 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1364 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
6- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 908 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1382 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -11-5883-964 انتخاب
7- منطق
نويسنده:محمدرضا مظفر ؛ مترجم:علی شیروانی ؛ شارح:غلامرضا فیاضی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 296 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1386 - 3000 نسخه - 24000 ریال - 1 -08-5976-964 انتخاب
8- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 320 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 6 -59-6740-964 انتخاب
9- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 330 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1389 - 1000 نسخه - 8 -00-5883-964 انتخاب
10- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مصحح:غلامرضا فیاضی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) - 344 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 1 -095-411-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6