لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (199)
تالیف (96)
ترجمه (138)
تهران (233)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (234) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 22 سال 1384 - 4400 نسخه - 35000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
2- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 624 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 4400 نسخه - 0 -098-329-964 انتخاب
3- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 38 سال 1396 - 2200 نسخه - 250000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
4- غروب بت‌ها، یا، فلسفیدن با پتک
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگاه - دیویی: 193 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 5 -039-329-964 انتخاب
5- مکبث (همراه متن انگلیسی)
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:داریوش آشوری ؛ مقدمه:بهرام مقدادی - موسسه نشر آگه - دیویی: 822.33 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -066-329-964 انتخاب
6- تاریخ فلسفه: از فیشته تا نیچه
نويسنده:فردریک‌چارلز کاپلستون ؛ مترجم:داریوش آشوری ؛ ويراستار:اسماعیل سعادت - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 109 - 492 صفحه - (در9جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 6 -802-445-964-978 انتخاب
7- پیرامون ادبیات: شعر و ادبیات (مجموعه مقالات)
نويسنده:آرچیبالدفلمینگ مکلیش ؛ مترجم:داریوش آشوری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 8fa1.009 - 192 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 4 -572-422-964 انتخاب
8- پرسه‌ها و پرسش‌ها
نويسنده:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 8fa4.62 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1650 نسخه - 78000 ریال - 2 -195-329-964-978 انتخاب
9- تبارشناسی اخلاق (یک جدل نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 193 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 5 -083-416-964 انتخاب
10- شهریار
نويسنده:نیکولو ماکیاولی ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگاه - دیویی: 320.1 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 1650 نسخه - 360000 ریال - 9 -290-416-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24