لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (185)
تالیف (86)
ترجمه (133)
تهران (218)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (219) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازاندیشی زبان فارسی: ده مقاله
نويسنده:داریوش آشوری - نشر مرکز - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 800 نسخه - 105000 ریال - 2 -236-305-964-978 انتخاب
2- تبارشناسی اخلاق (یک جدل نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 5 -083-416-964 انتخاب
3- مکبث (همراه متن انگلیسی)
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مقدمه:بهرام مقدادی ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 254 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 0 -094-416-964 انتخاب
4- مکبث
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 3300 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
5- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 33 سال 1392 - 4400 نسخه - 150000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
6- غروب بت‌ها، یا، فلسفیدن با پتک
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه انتشارات آگه - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2200 نسخه - 18000 ریال - 5 -039-329-964 انتخاب
7- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 25 سال 1386 - 1100 نسخه - 35000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
8- مسائل و چشم‌اندازهای فرهنگ (مجموعه مقالات)
نويسنده:داریوش آشوری ؛ مترجم:بهروز منتظمی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 13500 ریال - 0 -445-422-964 انتخاب
9- غروب بت‌ها، یا، فلسفیدن با پتک
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه انتشارات آگه - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 330 نسخه - 120000 ریال - 5 -039-329-964 انتخاب
10- زبان باز: پژوهشی درباره‌ی زبان و مدرنیت
نويسنده:داریوش آشوری - نشر مرکز - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 800 نسخه - 295000 ریال - 2 -393-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22