لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (176)
تالیف (84)
ترجمه (126)
تهران (209)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (210) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 28 سال 1387 - 3300 نسخه - 45000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
2- تاریخ فلسفه: از فیشته تا نیچه
نويسنده:فردریک‌چارلز کاپلستون ؛ مترجم:داریوش آشوری ؛ ويراستار:اسماعیل سعادت - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،سروش - 494 صفحه - (در9جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1388 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 6 -802-445-964-978 انتخاب
3- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه نشر آگه - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1382 - 3300 نسخه - 25000 ریال - 8 -042-416-964 انتخاب
4- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - 626 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 5500 نسخه - 100000 ریال - 0 -098-329-964 انتخاب
5- تاریخ فلسفه: از فیشته تا نیچه
نويسنده:فردریک‌چارلز کاپلستون ؛ مترجم:داریوش آشوری ؛ ويراستار:اسماعیل سعادت - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 494 صفحه - (در9جلد ) - جلد 7 - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1393 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -802-445-964-978 انتخاب
6- زبان باز: پژوهشی درباره‌ی زبان و مدرنیت
نويسنده:داریوش آشوری - نشر مرکز - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 700 نسخه - 109000 ریال - 3 -958-305-964-978 انتخاب
7- تبارشناسی اخلاق (یک جدل‌نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1397 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 4 -082-329-964 انتخاب
8- دانشنامه سیاسی
نويسنده:داریوش آشوری - مروارید - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 3300 نسخه - 13000 ریال - 2 -22-6026-964 انتخاب
9- زبان باز: پژوهشی درباره‌ی زبان و مدرنیت
نويسنده:داریوش آشوری - نشر مرکز - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 800 نسخه - 295000 ریال - 2 -393-305-964-978 انتخاب
10- تاریخ تمدن: قیصر و مسیح
نويسنده:ویلیام‌جیمز دورانت ؛ مترجم:حمید عنایت ؛ مترجم:پرویز داریوش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 942 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1385 - 3000 نسخه - 7 -002-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21