لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (187)
تالیف (88)
ترجمه (134)
تهران (221)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (222) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عرفان و رندی در شعر حافظ (بازنگریسته‌ی هستی‌شناسی حافظ)
نويسنده:داریوش آشوری - نشر مرکز - دیویی: 8fa1.32 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 1200 نسخه - 29500 ریال - 7 -550-305-964 انتخاب
2- تبارشناسی اخلاق (یک جدل نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 193 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 5 -083-416-964 انتخاب
3- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه نشر آگه - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1383 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 8 -042-416-964 انتخاب
4- غروب بت‌ها، یا، فلسفیدن با پتک
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگاه - دیویی: 193 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 5 -039-329-964 انتخاب
5- مکبث (همراه متن انگلیسی)
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:داریوش آشوری ؛ مقدمه:بهرام مقدادی - موسسه نشر آگه - دیویی: 822.33 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -066-329-964 انتخاب
6- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 38 سال 1396 - 2200 نسخه - 250000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
7- تبارشناسی اخلاق (یک جدل‌نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 330 نسخه - 140000 ریال - 4 -082-329-964 انتخاب
8- فرهنگ علوم انسانی: با بازبینی سراسری و افزودن 2500 درآیند تازه
نويسنده:داریوش آشوری - نشر مرکز - دیویی: 300.3 - 520 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 4000 نسخه - 59500 ریال - 4 -865-305-964 انتخاب
9- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - دیویی: 193 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1389 - 3300 نسخه - 70000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
10- تاریخ فلسفه: از فیشته تا نیچه
نويسنده:فردریک‌چارلز کاپلستون ؛ مترجم:داریوش آشوری ؛ ويراستار:اسماعیل سعادت - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 109 - 492 صفحه - (در9جلد ) - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 2000 نسخه - 85000 ریال - 6 -802-445-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23