لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (173)
تالیف (81)
ترجمه (126)
تهران (206)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (207) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تبارشناسی اخلاق (یک جدل‌نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 4 -082-329-964 انتخاب
2- عرفان و رندی در شعر حافظ (بازنگریسته‌ی هستی‌شناسی حافظ)
نويسنده:داریوش آشوری - نشر مرکز - 402 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 1400 نسخه - 39500 ریال - 7 -550-305-964 انتخاب
3- مسائل و چشم‌اندازهای فرهنگ (مجموعه مقالات)
نويسنده:داریوش آشوری ؛ نويسنده:جمشید بهنام ؛ نويسنده:ناصر تکمیل‌همایون - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 24500 ریال - 4 -445-422-964-978 انتخاب
4- شهریار
نويسنده:نیکولو ماکیاولی ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگاه - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 9 -290-416-964-978 انتخاب
5- بازاندیشی زبان فارسی: ده مقاله
نويسنده:داریوش آشوری - نشر مرکز - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1800 نسخه - 39000 ریال - 2 -236-305-964-978 انتخاب
6- نمایش در چین
نويسنده:بهرام بیضایی ؛ مترجم:داریوش آشوری - روشنگران و مطالعات زنان - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 4 -19-6751-964-978 انتخاب
7- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - آگه - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 32 سال 1391 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 8 -015-329-964 انتخاب
8- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1377 - 3300 نسخه - 15000 ریال - 8 -042-416-964 انتخاب
9- تبارشناسی اخلاق (یک جدل‌نامه)
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 5 -083-416-964 انتخاب
10- پیرامون ادبیات: شعر و ادبیات (مجموعه مقالات)
نويسنده:آرچیبالدفلمینگ مکلیش ؛ مترجم:داریوش آشوری - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - 192 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 4 -572-422-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21