لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (8)
تالیف (3)
ترجمه (27)
تهران (29)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودآموز استاتیک شامل: بیش از 170 مسئله حل شده
نويسنده:مک‌لین ونلسون ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ مترجم:مهرداد نوری‌خاجوی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - 375 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3300 نسخه - 4100 ریال - انتخاب
2- مجموعه آثار فکاهی - طنز
نويسنده:فرامرز آشنای‌قاسمی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -28-6594-600-978 انتخاب
3- موتورهای احتراق داخلی
نويسنده: رگفسکی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ مترجم:مهرداد نوری‌خاجوی - مهتاب - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 58000 ریال - 5 -05-7886-964 انتخاب
4- موتورهای احتراق داخلی
نويسنده: رگفسکی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ مترجم:مهرداد نوری‌خاجوی - صدوق - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 1000 نسخه - 36000 ریال - 3 -39-6247-964 انتخاب
5- استاتیک
نويسنده:ویلیام‌جی. مک‌لین ؛ نويسنده:اریک‌ویلیام نلسون ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -12-6594-600-978 انتخاب
6- فیزیک: مکانیک
نويسنده:رابرت رسنیک ؛ نويسنده:دیوید هالیدی ؛ نويسنده:کنت کرین - نوپردازان - 440 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1500 نسخه - 52000 ریال - 8 -55-6724-964 انتخاب
7- استاتیک: شامل بیش از 170 مسئله حل شده
نويسنده:ویلیام مک‌نیل ؛ نويسنده:اریک‌ویلیام نلسون ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی - رسا - 384 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 964-317-414-X انتخاب
8- خودآموز دینامیک ماشین
نويسنده:آتمارام سونی ؛ مترجم:مهرداد نوری‌خاجوی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 42000 ریال - 7 -276-317-964 انتخاب
9- کتاب جامع هنر و کاردستی: کاردستی‌های ویژه جشن
مترجم:زهرا میرآخورلی ؛ مترجم:فرامرز آشنای‌قاسمی ؛ ويراستار:دان پرنی - نارنج - 54 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 8 -27-8670-600-978 انتخاب
10- فیزیک مکانیک
نويسنده:رابرت رسنیک ؛ نويسنده:دیوید هالیدی ؛ نويسنده:کنت کرین - نوپردازان - 440 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 52000 ریال - 8 -55-6724-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3