لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قارچهای سمی وخوراکی
نويسنده:فتح‌الله فلاحیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 589.2 - 276 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1367 - 3000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- قارچهای سمی و خوراکی
نويسنده:فتح‌الله فلاحیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 635.8 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -5148-03-964-978 انتخاب
3- سرطان و غذا
نويسنده:میچیو کوشی ؛ نويسنده:فتح‌الله فلاحیان - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - دیویی: 610 - 132 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
4- مبانی انگل‌شناسی
نويسنده:محمدرضا فلاحیان ؛ نويسنده:آزاده علیشاهی ؛ زيرنظر:فتح‌الله فلاحیان - جامعه‌نگر - دیویی: 616.96 - 184 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 1 -531-101-600-978 انتخاب
5- مبانی انگل‌شناسی پزشکی
نويسنده:محمدرضا فلاحیان ؛ نويسنده:آزاده علیشاهی ؛ زيرنظر:فتح‌الله فلاحیان - جامعه‌نگر - دیویی: 616.96 - 160 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 169000 ریال - 1 -333-101-600-978 انتخاب
6- قارچهای سمی و خوراکی
نويسنده:فتح‌الله فلاحیان - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 635.8 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -5148-03-964 انتخاب
7- تغذیه و سرطان
نويسنده:میچیو کوشی ؛ مترجم:محمدرضا فلاحیان ؛ مترجم:فتح‌الله فلاحیان - نقش مانا،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 616.9940654 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3100 نسخه - 1 -22-7418-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1