لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (93)
تالیف (68)
ترجمه (75)
تهران (140)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (143) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسان‌شناسان بزرگ
نويسنده:رابرت‌جی گوردون ؛ نويسنده:اندرو لاینز ؛ نويسنده:هریت لاینز - گل آذین - دیویی: 301.092 - 492 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 280000 ریال - 4 -432-641-600-978 انتخاب
2- انسان‌شناسی شهری
نويسنده:ناصر فکوهی - نشر نی - دیویی: 307.76 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 40000 ریال - 964-312-715-X انتخاب
3- جامعه‌شناسی بدن
نويسنده:داوید لوبروتون ؛ مترجم:ناصر فکوهی - ثالث - دیویی: 306.4 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 70000 ریال - 6 -855-380-964-978 انتخاب
4- تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی
نويسنده:ناصر فکوهی - نشر نی - دیویی: 301 - 474 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 240000 ریال - 5 -644-312-964-978 انتخاب
5- انسان‌شناسی فرهنگی شهر تهران
نويسنده:ناصر فکوهی ؛ نويسنده:فاطمه سیارپور ؛ نويسنده:مرجان والا - تیسا - دیویی: 301.0955122 - 518 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 1 -36-7683-600-978 انتخاب
6- درآمدی بر انسان‌شناسی
نويسنده:کلود ریویر ؛ مترجم:ناصر فکوهی - نشر نی - دیویی: 301 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1398 - 460000 ریال - 0 -540-312-964-978 انتخاب
7- پاره‌های انسان‌شناسی آنارشیستی
نويسنده:دیوید گریبر ؛ مترجم:رضا اسکندری ؛ مترجم:مهرداد امامی - گهرشید - دیویی: 335.83 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 2 -18-7448-600-978 انتخاب
8- تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی
نويسنده:ناصر فکوهی - نشر نی - دیویی: 301 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 68000 ریال - 7 -644-312-964 انتخاب
9- تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی
نويسنده:ناصر فکوهی - نشر نی - دیویی: 301 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 86000 ریال - 7 -644-312-964 انتخاب
10- مبانی انسان‌شناسی
نويسنده:ناصر فکوهی - نشر نی - دیویی: 301 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 320000 ریال - 1 -242-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15