لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(75)
چاپ مجدد (134)
تالیف (204)
ترجمه (5)
تهران (206)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (24)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (209) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در جستجوی جانشین پیامبر (ص)
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.9515 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 4000 ریال - 8 -02-7965-964 انتخاب
2- حیدر، فاتح خیبر
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی ‌انتشاراتی ‌رایحه - دیویی: 297.951 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 4800 ریال - 7 -14-6615-964 انتخاب
3- مهربان‌تر از یوسف
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2950 ریال - 7 -96-5601-964 انتخاب
4- پرچم پیروز
نويسنده:نادر فضلی - مهرآوران - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2400 ریال - 1 -00-7079-964 انتخاب
5- تنها تو را می‌پرستیم: ده درس در توحید
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.42 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 18000 ریال - 1 -93-7965-964 انتخاب
6- قصه غدیر
نويسنده:نادر فضلی - نبا - دیویی: 297.68 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 ریال - 4 -09-6643-964 انتخاب
7- پاداش انتظار
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.462 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 70000 ریال - 9 -625-539-964-978 انتخاب
8- ولایت حیدر کرار و آزمون‌ مهاجرین و انصار
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.452 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 2 -426-539-964-978 انتخاب
9- در جستجوی جانشین پیامبر (ص)
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.951 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4250 ریال - 8 -02-7965-964 انتخاب
10- مهربان‌تر از یوسف
نويسنده:نادر فضلی - مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر - دیویی: 297.959 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 20000 ریال - 7 -96-5601-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21