لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (81)
تالیف (1)
ترجمه (116)
تهران (117)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (117) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عصر امپراتوری
نويسنده:اریک‌جان هوبزباوم ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:رضا رضایی - نشر اختران - دیویی: 909.81 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1300 نسخه - 52000 ریال - 2 -21-7514-964 انتخاب
2- کاش کسی جایی منتظرم باشد
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - دیویی: 843.92 - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 3 -46-7948-964-978 انتخاب
3- رامسس: زیر اقاقیای مغرب
نويسنده:کریستیان ژاک ؛ مترجم:ناهید فروغان - ققنوس - دیویی: 843.914 - 410 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 1 -326-311-964-978 انتخاب
4- کلمات
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:ناهید فروغان - ققنوس - دیویی: 848.914 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 660 نسخه - 220000 ریال - 4 -606-311-964-978 انتخاب
5- امپراتوری هخامنشی
نويسنده:پیر بریان ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:کامران فانی - فرزان روز،نشر قطره - دیویی: 955.014 - 1090 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2200 نسخه - 200000 ریال - 2 -078-321-964 انتخاب
6- رامسس: پسر نور
نويسنده:کریستیان ژاک ؛ مترجم:ناهید فروغان - ققنوس - دیویی: 843.914 - 452 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 600 نسخه - 280000 ریال - 5 -284-311-964 انتخاب
7- رامسس: معبد چندین هزار ساله
نويسنده:کریستیان ژاک ؛ مترجم:ناهید فروغان - ققنوس - دیویی: 843.914 - 424 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 24000 ریال - 2 -288-311-964-978 انتخاب
8- رامسس: معبد چندین هزار ساله
نويسنده:کریستیان ژاک ؛ مترجم:ناهید فروغان - ققنوس - دیویی: 843.914 - 426 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1387 - 1300 نسخه - 75000 ریال - 2 -288-311-964-978 انتخاب
9- کاش کسی جایی منتظرم باشد
نويسنده:آنا گاوالدا ؛ مترجم:ناهید فروغان ؛ ويراستار:مهدی نوری - ماهی - دیویی: 843.92 - 206 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 95000 ریال - 3 -46-7948-964-978 انتخاب
10- تهران پایتخت دویست ساله (مجموعه مقالات)
زيرنظر:شهریار عدل ؛ زيرنظر:برنار اورکارد ؛ مترجم:ابوالحسن سروقدمقدم - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، انجمن ایران‌شناسی فرانسه - دیویی: 955.122 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12