لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (14)
تالیف (55)
ترجمه (0)
تهران (52)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میوه شیرین
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 ریال - 6 -025-353-964 انتخاب
2- آبادان در نگاه هفتم
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 955.5376 - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 36000 ریال - 5 -292-364-964 انتخاب
3- باغ بی‌بی گل
نويسنده:علی فرخ‌مهر ؛ نقاش:ولی‌الله شاکر - نشر قو - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 ریال - 8 -06-6412-964 انتخاب
4- موفقها و ناموفقها
نويسنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4200 ریال - 0 -457-436-964 انتخاب
5- در باغ تجربه‌ها: لیلای من
گردآورنده:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 96 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2700 ریال - 0 -720-436-964 انتخاب
6- پرورش فکر و آشنایی با انشاء نویسی
نويسنده:علی فرخ‌مهر - عابد - دیویی: 808.04 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 8500 ریال - 7 -63-7077-964 انتخاب
7- در باغ تجربه‌ها: کلاس شما خشک است
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - مدرسه - دیویی: 371.1023 - 96 صفحه - جلد 18 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4100 ریال - 2 -528-353-964 انتخاب
8- انگشتر طلا: گلچینی از خاطرات معلمان
به‌اهتمام:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 4500 ریال - 3 -410-353-964 انتخاب
9- انتخاب سکه عشق
نويسنده:علی فرخ‌مهر ؛ ويراستار:منوچهر اسدی - درج - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 ریال - 4 -2-91766-964 انتخاب
10- در باغ تجربه‌ها: معمای چهارشنبه‌ها
زيرنظر:علی فرخ‌مهر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 371.1023 - 96 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2700 ریال - 5 -723-436-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6