لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش در بخش‌های دولتی
نويسنده:نصرالله ابراهیمی ؛ ويراستار:رضا خدایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 658.4038 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 480000 ریال - 6 -019-248-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1