لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دکترین آماد و پشتیبانی عملیات مشترک: 6 آوریل 2000
مترجم: گروه مترجمین دانشگاه ؛ ويراستار:ابوالفضل سعیدی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.46 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 5 -80-6885-622-978 انتخاب
2- فناوری و دکترین نظامی = Technology and military doctrine: essays on a challenging relationship
نويسنده:اروینگ‌برینتون هالی ؛ مترجم: گروه مترجمین دانشگاه ؛ ويراستار:مسعود اسفندیاری - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 358.4009 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - 6 -83-6885-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1