لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (12)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- صلاحیت حکمرانی: (گزارشی به باشگاه رم)
نويسنده:حزقل درور ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:الهه نیک‌پور - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 320.01 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 650000 ریال - 5 -06-6885-622-978 انتخاب
2- کشورهای محوری، آینده‌های بدیل: برنامه‌ریزی سناریویی برای سیاست بین‌الملل
نويسنده:مایکل اوپنهایمر ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:سمیه سلیمیان - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.101 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 0 -28-6350-622-978 انتخاب
3- دستنامه مطالعات هوشمندی
نويسنده:لاک‌کی. جانسون ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:احمدرضا میرزایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.12 - 236 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 450000 ریال - 7 -009-248-622-978 انتخاب
4- تصمیم‌گیری با رویکرد شناختی - عصبی
نويسنده:حسن محجوب ؛ ويراستار:معصومه اشتری‌ماهنی ؛ ويراستار:مهدی یوسفی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 153.83 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 540000 ریال - 3 -052-248-622-978 انتخاب
5- از درون اخوان‌المسلمین: دین،‌ هویت و سیاست
نويسنده:خلیل عنانی ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:احمدرضا میرزایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 962.052 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 530000 ریال - 9 -08-6885-622-978 انتخاب
6- زود به مقصد برس: ادراک آینده برای رقابت در اکنون
نويسنده:رابرت جوهانسن ؛ مترجم:کیوان منزوی ؛ ويراستار:مهدی یوسفی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 658.4012 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 540000 ریال - 2 -07-6885-622-978 انتخاب
7- سناریوها، داستان‌ها، موارد کاربرد از طریق چرخه عمر توسعه نظام‌ها
نويسنده:ایان الکساندر ؛ نويسنده:نیل میدن ؛ مترجم:مسعود منزوی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 005.1 - 500 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 850000 ریال - 7 -070-248-622-978 انتخاب
8- ۲۰۰ سال آینده: سناریویی برای آمریکا و جهان
نويسنده:هرمان کان ؛ نويسنده:ویلیام براون ؛ نويسنده:لئون مارتل - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 303.490905 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 520000 ریال - 0 -30-6885-622-978 انتخاب
9- قضاوت در شرایط نااطمینانی
نويسنده:دانیل کانمن ؛ نويسنده:پل اسلوویچ ؛ نويسنده:آموس تورسکی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 153.46 - 518 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 980000 ریال - 2 -075-248-622-978 انتخاب
10- مدیریت راهبردی مبتنی بر سناریو
نويسنده:پل د رویتر ؛ مترجم:وحید خاشعی ؛ مترجم:وحیده نورایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 658.4012 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 6 -67-6885-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2