لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر جغرافیای فضای سایبر
نويسنده:سجاد کریمی‌پاشاکی ؛ نويسنده:مهرداد بردبار ؛ ويراستار:مهدی یوسفی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 303.4834 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 750000 ریال - 3 -56-6350-622-978 انتخاب
2- بازشناسی مفهوم دولت
نويسنده:مهرداد بردبار ؛ نويسنده:سجاد کریمی‌پاشاکی ؛ زيرنظر:مرتضی چشمه‌نور - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 320.1 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 1 -88-6885-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1