لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(93)
چاپ مجدد (140)
تالیف (101)
ترجمه (132)
تهران (233)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (233) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موش و گربه
نويسنده:گونتر گراس ؛ مترجم:کامران فانی - فرزان روز - دیویی: 833.914 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 5 -054-321-964 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: ماشین خودکار - ملی گرایی
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 826 صفحه - (در18جلد ) - جلد 15 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
3- دانشنامه دانش‌گستر: درخت نورا - رولندسون
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 850 صفحه - (در18جلد ) - جلد 8 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
4- حافظ نامه
نويسنده:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ ويراستار:کامران فانی - سروش،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.32 - 696 صفحه - جلد 2 - وزیری - چاپ 1 سال 1367 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
5- رده DSR تاریخ ایران: بازنویسی و گسترش تاریخ ایران در نظام رده‌بندی کتابخانه کنگره
نويسنده:کامران فانی - کتابخانه ملی ایران - دیویی: 025.46955 - 166 صفحه - رحلی - چاپ 2 سال 1365 - 1000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
6- دایره‌المعارف تشیع: اخبار - ایهام
زيرنظر:احمد صدرحاج‌سیدجوادی ؛ زيرنظر:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ زيرنظر:کامران فانی - حکمت - دیویی: 297.03 - 668 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - انتخاب
7- در زیر زمین
نويسنده:پیتر آزبرن ؛ مترجم:کامران فانی ؛ نقاش:درک کلارد - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - دیویی: 372 - 18 صفحه - چاپ 4 سال 1369 - 11000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
8- سرعنوانهای موضوعی فارسی: ویرایش دوم (پیوست یک)
گردآورنده:پوری سلطانی ؛ گردآورنده:کامران فانی ؛ به‌اهتمام:مهناز رهبری‌اصل - کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 025.49 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
9- دایره‌المعارف تشیع: سابقون - شفاء‌الصدور
زيرنظر:احمد صدرحاج‌سیدجوادی ؛ زيرنظر:بهاء‌الدین خرمشاهی ؛ زيرنظر:کامران فانی - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 297.03 - 608 صفحه - جلد 9 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 70000 ریال - 3 -10-6919-964 انتخاب
10- زرتشت، سیاستمدار یا جادوگر!
نويسنده:والتربرونرهرمان هنینگ ؛ مترجم:کامران فانی ؛ مقدمه:فتح‌الله مجتبائی - کتاب پرواز - دیویی: 295.0924 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 3 -2-90821-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24