لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت اقتصادی کودکان در مدارس
نويسنده:علی دانشور ؛ نويسنده:پوریا لک - میعاد اندیشه - دیویی: 332.024 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -079-231-622-978 انتخاب
2- تربیت اقتصادی کودکان
نويسنده:علی دانشور ؛ نويسنده:پوریا لک - میعاد اندیشه - دیویی: 332.024 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 3 -078-231-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1