لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق کار: آنچه کارگر و کار فرما باید بدانند
نويسنده:حمیدرضا اباذری - میعاد اندیشه - دیویی: 344.5501 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -087-231-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1