لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جوشکاری زیرپودری
مترجم:عباس صابری - میعاد اندیشه - دیویی: 672.5212 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 245000 ریال - 8 -057-231-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1