لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (16)
تالیف (24)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امهات المصادر العربیه (فی الشعر و الادب و اللغه و النحو و التاریخ و الجغرافیا)
نويسنده:عنایت‌الله فاتحی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 011.2927 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 3 -268-459-964-978 انتخاب
2- درآمدی بر مبانی ترجمه: عربی به فارسی - فارسی به عربی
نويسنده:عنایت‌الله فاتحی‌نژاد ؛ نويسنده:بابک فرزانه - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ آیه - دیویی: 492.7802 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 964-5741-22-X انتخاب
3- امهات المصادر العربیه (فی الشعر و الادب و اللغه و النحو و التاریخ و الجغرافیا)
نويسنده:عنایت‌الله فاتحی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 011.2927 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 3200 ریال - 9 -268-459-964 انتخاب
4- امهات المصادر العربیه (فی الشعر و الادب و اللغه و النحو و التاریخ و الجغرافیا)
نويسنده:عنایت‌الله فاتحی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 011.2927 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 500 نسخه - 35000 ریال - 3 -268-459-964-978 انتخاب
5- آیین ترجمه: عربی به فارسی - فارسی به عربی
نويسنده:بابک فرزانه ؛ نويسنده:عنایت‌الله فاتحی‌نژاد - محبوب - دیویی: 492.7802 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -00-6774-964 انتخاب
6- فرهنگ معاصر فارسی - عربی جیبی
نويسنده:عنایت‌الله فاتحی‌نژاد - فرهنگ معاصر - دیویی: 492.73 - 824 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 5 -014-105-600-978 انتخاب
7- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955.122 - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
8- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
9- رادوبیس، دلداده‌ی فرعون
نويسنده:نجیب محفوظ ؛ مترجم:عنایت‌الله فاتحی‌نژاد - نشر ماهی - دیویی: 892.736 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 500 نسخه - 19000 ریال - 5 -42-7948-964 انتخاب
10- امهات المصادر العربیه (فی الشعر و الادب و اللغه و النحو و التاریخ و الجغرافیا)
نويسنده:عنایت‌الله فاتحی‌نژاد - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 011.2927 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 9 -268-459-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3