لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (39)
تالیف (63)
ترجمه (0)
تهران (63)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (52)

تعداد یافت شده (63) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان و ادبیات فارسی (1) و (2) (عمومی) دوره‌ی پیش‌دانشگاهی: درس مشترک کلیه‌ی رشته‌ها
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:محمد پارسانسب - مدرسه - دیویی: 8fa0.76 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 6 -0038-08-964-978 انتخاب
2- زبان و ادبیات فارسی (1) و (2) (عمومی) دوره‌ی پیش‌دانشگاهی: درس مشترک کلیه‌ی رشته‌ها
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:محمد پارسانسب - مدرسه - دیویی: 8fa0.76 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 12000 نسخه - 33000 ریال - 6 -0038-08-964-978 انتخاب
3- زبان و ادبیات فارسی (1) و (2) (عمومی) دوره‌ی پیش‌دانشگاهی: درس مشترک کلیه‌ی رشته‌ها
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:محمد پارسانسب - مدرسه - دیویی: 8fa0.76 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - 21500 ریال - 5 -689-385-964 انتخاب
4- جامعه‌شناسی ادبیات فارسی از آغاز تا سال 1357
نويسنده:محمد پارسانسب - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa0.9355 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 250 نسخه - 140000 ریال - 9 -318-530-964-978 انتخاب
5- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
6- ادبیات فارسی (2) (متون نظم و نثر) دوره‌ی پیش‌دانشگاهی رشته‌ی علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی
نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:محمد پارسانسب - مدرسه - دیویی: 8fa0.76 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -728-385-964-978 انتخاب
7- هنر و ادب فارسی: دوره پیش‌دانشگاهی رشته هنر
نويسنده:محمد پارسانسب - مدرسه - دیویی: 8fa0.76 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 7000 نسخه - 15000 ریال - 4 -643-385-964-978 انتخاب
8- پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زبان و ادبیات فارسی 1 و 2 (عمومی) (پیش‌دانشگاهی - کلیه رشته‌ها) "با پاسخ تشریحی"
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:محمدرضا سنگری ؛ نويسنده:محمد پارسانسب - استادی - دیویی: 8fa0.76 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 4 -47-6722-964 انتخاب
9- جستارهایی در قصه‌شناسی
نويسنده:محمد پارسانسب - چشمه - دیویی: 809.3 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 0 -520-229-600-978 انتخاب
10- ادبیات فارسی (قافیه، عروض، سبک‌شناسی و نقد ادبی) دوره پیش‌دانشگاهی رشته‌های علوم انسانی - علوم و معارف اسلامی
نويسنده:تقی وحیدیان ؛ نويسنده:محمد پارسانسب ؛ نويسنده:حسن ذوالفقاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa0.76 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 4 -0508-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7