لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (9)
تالیف (15)
ترجمه (1)
تهران (14)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت: راهنمای نگارش رساله / پایان‌نامه در علوم پزشکی و بهداشتی
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:حسن افتخار ؛ نويسنده:رفعت سیدامامی - آثار سبحان - دیویی: 610.72 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 159000 ریال - 9 -22-6531-600-978 انتخاب
2- مبانی برقراری ارتباط بیمار و پزشک
نويسنده:سعیده غفاری‌فر ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور ؛ نويسنده:فضل‌الله احمدی - پژواک البرز - دیویی: 610.696 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - 150000 ریال - 9 -1-96326-600-978 انتخاب
3- ارتباط‌‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 610.696 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 89000 ریال - 7 -63-2580-964-978 انتخاب
4- روش‌های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت: راهنمای نگارش رساله / پایان‌نامه در علوم پزشکی و بهداشتی
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:حسن افتخار ؛ نويسنده:رفعت سیدامامی - آثار سبحان - دیویی: 610.72 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 198000 ریال - 9 -22-6531-600-978 انتخاب
5- نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 613.07 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 84000 ریال - 7 -47-2580-964-978 انتخاب
6- ارتباط‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 610.696 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 44500 ریال - 7 -63-2580-964-978 انتخاب
7- پرستاری بهداشت جامعه: پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیردار
نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.7343 - 199 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2400 ریال - انتخاب
8- ارتباط‌‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 610.696 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 99000 ریال - 7 -71-6531-600-978 انتخاب
9- نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 613.07 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 348000 ریال - 7 -47-2580-964-978 انتخاب
10- راهنمای آموزش مدیریت استرس در نوجوانان
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور ؛ نويسنده:علی منتظری - آثار سبحان - دیویی: 155.518 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 42000 ریال - 3 -90-2580-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2