لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (6)
تالیف (7)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روان‌شناسی کار، سازمانی، صنعتی
نويسنده:احمد غضنفری ؛ نويسنده:محمدرضا دلوی ؛ ويراستار:فاطمه بکایی‌ - دانش‌پژوهان برین،ارکان دانش - دیویی: 158.7 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 260000 ریال - 2 -40-7983-964-978 انتخاب
2- روان‌شناسی کار، سازمانی، صنعتی
نويسنده:احمد غضنفری ؛ نويسنده:محمدرضا دلوی ؛ ويراستار:فاطمه بکایی‌ - ارکان،دانش‌پژوهان برین - دیویی: 158.7 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 53000 ریال - 9 -40-7983-964 انتخاب
3- روان‌شناسی کار، سازمانی، صنعتی
نويسنده:احمد غضنفری ؛ نويسنده:محمدرضا دلوی ؛ ويراستار:فاطمه بکایی‌ - دانش‌پژوهان برین،ارکان دانش - دیویی: 158.7 - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 270000 ریال - 2 -40-7983-964-978 انتخاب
4- روان‌شناسی فیزیولوژیک
نويسنده:جیمز کالات ؛ مترجم:اسماعیل سعدی‌پور ؛ مترجم:احمد علی‌پور - دانشگاه شاهد - دیویی: 612.8 - 640 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 10000 ریال - 6 -01-6120-964 انتخاب
5- نیازسنجی آموزشی (مفاهیم، روش‌ها و کاربردها)
نويسنده:احمد غضنفری ؛ نويسنده:محمدرضا دلوی‌اصفهان ؛ نويسنده:مهدی ابزری - دانش‌پژوهان برین - دیویی: 658.312404 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 24000 ریال - 0 -67-7983-964 انتخاب
6- روشهای تحقیق و مطالعات سازمانی: به ضمیمه پرسشنامه‌های رضایت شغلی، شناخت شغل، تعهد ...
نويسنده:آلن برایمن ؛ مترجم:محمداسماعیل انصاری ؛ مترجم:احمد غضنفری - آوای نور - دیویی: 302.35072 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 27000 ریال - 8 -28-5819-964 انتخاب
7- راهنمای رهبر آموزشی برای طراحی برنامه درسی
نويسنده:جانت‌آ. هیل ؛ نويسنده:ریچارد دونلاپ ؛ مترجم:لیلا جاویدپرور - آوای نور - دیویی: 371.30281 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 170000 ریال - 1 -094-309-600-978 انتخاب
8- روان‌شناسی کار و بیکاری
نويسنده:گوردن اوبرین ؛ مترجم:احمد غضنفری ؛ مترجم:فضل‌الله یزدانی - آوای نور - دیویی: 331.1019 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 24000 ریال - 6 -32-5819-964 انتخاب
9- روانشناسی فیزیولوژیک
نويسنده:جیمز دبلیو. ک‌الات ؛ مترجم:اسماعیل سعدی‌پور ؛ مترجم:احمد علی‌پور - دانشگاه شاهد - دیویی: 612.8 - 527 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 7000 ریال - انتخاب
10- روان‌شناسی عمومی
نويسنده:احمد غضنفری - مرکز فرهنگی شهید مدرس - دیویی: 150 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 47000 ریال - 0 -07-6323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2