لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابهای تلفیقی گروه شرکتها
نويسنده:بهرام غبائی - انجمن حسابداران خبره ایران - دیویی: 657.95 - 223 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1