لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (9)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف: مطابق سرفصلهای کارشناسی ادبیات و گرایش دبیری رشته الهیات و ...
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -02-6748-964 انتخاب
2- طریقه چشتیه در هند و پاکستان و خدمات پیرامون این
نويسنده:غلامعلی آریا - زوار - 260 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 2000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
3- فارسی (2) دوره تکمیلی
نويسنده:غلامعلی آریا ؛ نويسنده:علی‌النقی بافنده ؛ نويسنده:بشیر خزامی‌پور - سازمان نهضت سوادآموزی - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 450000 نسخه - 7 -13-7767-964 انتخاب
4- تاریخ فرق اسلامی و مذاهب کلامی
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 18500 ریال - 6 -40-6748-964 انتخاب
5- سلک السلوک
نويسنده:ضیاء‌الدین نخشبی ؛ مصحح:غلامعلی آریا - زوار - 261 صفحه - 3300 نسخه - 2600 ریال - انتخاب
6- طوطی‌نامه
نويسنده:ضیاء‌الدین نخشبی ؛ مصحح:فتح‌الله مجتبائی ؛ مصحح:غلامعلی آریا - کتابخانه منوچهری - 491 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
7- کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
8- آشنایی با تاریخ ادیان
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
9- آشنایی با تاریخ ادیان
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 1 -03-6748-964 انتخاب
10- کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف: مطابق سرفصلهای کارشناسی ادبیات و گرایش دبیری رشته الهیات ومعارف..
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 3 -02-6748-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2