لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (9)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با تاریخ ادیان
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 291 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 1 -03-6748-964 انتخاب
2- متون عرفانی فارسی (1،2،3)
نويسنده:غلامعلی آریا - مشیانه - دیویی: 297.83 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 964-91273-3-X انتخاب
3- فارسی (2) دوره تکمیلی
نويسنده:غلامعلی آریا ؛ نويسنده:علی‌النقی بافنده ؛ نويسنده:بشیر خزامی‌پور - سازمان نهضت سوادآموزی - دیویی: 374 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 450000 نسخه - 7 -13-7767-964 انتخاب
4- فارسی (2) دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی
نويسنده:غلامعلی آریا ؛ نويسنده:علی‌النقی بافنده ؛ نويسنده:بشیر خزامی‌پور - سازمان نهضت سوادآموزی - دیویی: 8fa0.76 - 168 صفحه - وزیری (مقوایی) - انتخاب
5- کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف: مطابق سرفصلهای کارشناسی ادبیات و گرایش دبیری رشته الهیات و ...
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 297.89 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -02-6748-964 انتخاب
6- آشنایی با تاریخ ادیان
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 291 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
7- سلک السلوک
نويسنده:ضیاء‌الدین نخشبی ؛ مقدمه:غلامعلی آریا - زوار - دیویی: 297.83 - 314 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 22000 ریال - 9 -175-401-964 انتخاب
8- طوطی‌نامه
نويسنده:ضیاء‌الدین نخشبی ؛ مصحح:فتح‌الله مجتبائی ؛ مصحح:غلامعلی آریا - کتابخانه منوچهری - دیویی: 8fa3.32 - 491 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
9- آشنایی با تاریخ ادیان
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 291 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -03-6748-964 انتخاب
10- کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 297.8 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2