لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (9)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیاتی در مبانی عرفان و تصوف: مطابق سرفصلهای کارشناسی ادبیات و گرایش دبیری رشته الهیات و ...
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 297.89 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -02-6748-964 انتخاب
2- تاریخ فرق اسلامی و مذاهب کلامی
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 297.5 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 18500 ریال - 6 -40-6748-964 انتخاب
3- شرح احوال و آثار و مجموعه اشعار بدست آمده شیخ شطاح‌روزبهان فسایی (بقلم شیرازی)
نويسنده:غلامعلی آریا - روزبهان - دیویی: 297.8924 - 1760 صفحه - چاپ 1 سال 1363 - 700 ریال - انتخاب
4- آشنایی با تاریخ ادیان
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 291 - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -03-6748-964-978 انتخاب
5- طریقه چشتیه در هند و پاکستان و خدمات پیرامون این
نويسنده:غلامعلی آریا - زوار - دیویی: 297.874 - 260 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 2000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
6- شیخ شطاح روزبهان فسائی
نويسنده:غلامعلی آریا - روزبهان - دیویی: 297 - 176 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
7- مرزبان‌نامه بزرگ (روضه العقول)
نويسنده:محمدبن‌غازی ملطیوی ؛ مصحح:فتح‌الله مجتبائی ؛ مصحح:غلامعلی آریا - خوارزمی - دیویی: 8fa8.823 - 504 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 2200 نسخه - 350000 ریال - 0 -145-487-964-978 انتخاب
8- سلک السلوک
نويسنده:ضیاء‌الدین نخشبی ؛ مصحح:غلامعلی آریا - زوار - دیویی: 297.8 - 261 صفحه - 3300 نسخه - 2600 ریال - انتخاب
9- آشنایی با تاریخ ادیان
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 291 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
10- آشنایی با تاریخ ادیان
نويسنده:غلامعلی آریا - پایا - دیویی: 291 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 1 -03-6748-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2