لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (0)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مردی به نام اوه
نويسنده:فردریک بکمن ؛ مترجم:هیلاسادات سیادت‌نژاد ؛ ويراستار:زهرا بخشی - آبان بانو - دیویی: 839.738 - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 4 -17-8860-600-978 انتخاب
2- مردی به نام اوه
نويسنده:فردریک بکمن ؛ مترجم:هیلاسادات سیادت‌نژاد ؛ ويراستار:زهرا بخشی - آبان بانو - دیویی: 839.738 - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 650000 ریال - 4 -17-8860-600-978 انتخاب
3- بازارچه طاووس
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:هیلاسادات سیادت‌نژاد - سلسله الرضا (ع) - دیویی: 823.92 - 343 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 480000 ریال - 6 -9-92655-600-978 انتخاب
4- مردی به نام اوه
نويسنده:فردریک بکمن ؛ مترجم:هیلاسادات سیادت‌نژاد - سلسله الرضا (ع) - دیویی: 839.738 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 480000 ریال - 6 -47-6968-600-978 انتخاب
5- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:هیلاسادات سیادت‌نژاد - سلسله الرضا (ع) - دیویی: 891.733 - 555 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3 -35-6968-600-978 انتخاب
6- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:هیلاسادات سیادت‌نژاد - سلسله الرضا (ع) - دیویی: 891.733 - 626 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 4 -38-6968-600-978 انتخاب
7- روشنایی صحنه (لایم‌لایت)
نويسنده:روژه گرونیه ؛ مترجم:هیلاسادات سیادت‌نژاد - سلسله الرضا (ع) - دیویی: 843.914 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1