لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چیلی سرما خورده
نويسنده:شیلاسویینی هیگینسون ؛ مترجم: گروه مترجمان کتاب آفتاب - دلفین‌ آبی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 0 -81-8021-600-978 انتخاب
2- دردسر حبابی!
نويسنده:کرت ریدکر ؛ مترجم: گروه مترجمان کتاب آفتاب - دلفین‌ آبی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 50000 ریال - 3 -80-8021-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1