لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگار عشق: قطعاتی برای سنتور
نويسنده:سپهر زرنگه - هومهر - دیویی: 789.74 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 500000 ریال - 7 -2-9014594-0-979 انتخاب
2- نگار: قطعاتی برای سنتور
نويسنده:سپهر زرنگه - سپهر زرنگه - دیویی: 789.74 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 500000 ریال - 979--069-8502-71-9 انتخاب
3- نگار: قطعاتی برای سنتور
نويسنده:سپهر زرنگه - سپهر زرنگه - دیویی: 789.74 - 86 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300 نسخه - 500000 ریال - 9 -71-8502-069-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1