لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (14)
تهران (13)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:اعظم پورقاضی ؛ مترجم:مهدی صفا - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 776 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 116000 ریال - 9 -1350-01-964-978 انتخاب
2- مبانی پراش پرتو X (کاربردی)
نويسنده:برنارددنیس کالیتی ؛ مترجم:بیژن اعتمادی ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 539.7222 - 428 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 26000 ریال - 9 -248-462-964-978 انتخاب
3- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:اعظم پورقاضی ؛ مترجم:مهدی صفا - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 72000 ریال - 6 -0387-01-964-978 انتخاب
4- مبانی پراش پرتو X (کاربردی)
نويسنده:برنارددنیس کالیتی ؛ مترجم:بیژن اعتمادی ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 539.7222 - 416 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 19000 ریال - 9 -248-462-964-978 انتخاب
5- فیزیک پزشکی
نويسنده:مارتین هولینز ؛ مترجم:احمد پرورش ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 610.153 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 12800 ریال - 7 -0822-01-964 انتخاب
6- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:مهدی صفا ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 620 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 720 ریال - انتخاب
7- مبانی پراش پرتو X (کاربردی)
نويسنده:برنارددنیس کالیتی ؛ مترجم:بیژن اعتمادی ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 539.7222 - 416 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 60000 ریال - 0 -248-462-964 انتخاب
8- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:اعظم پورقاضی ؛ مترجم:مهدی صفا - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 776 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 300000 ریال - 9 -1350-01-964-978 انتخاب
9- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
10- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:اعظم پورقاضی ؛ مترجم:مهدی صفا - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 720 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 80000 ریال - 6 -0387-01-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2