لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (10)
تالیف (1)
ترجمه (14)
تهران (13)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:مهدی صفا ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 620 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1361 - 6000 نسخه - 720 ریال - انتخاب
2- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:اعظم پورقاضی ؛ مترجم:مهدی صفا - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 964-01-0387-X انتخاب
3- مبانی پراش پرتو X (کاربردی)
نويسنده:برنارددنیس کالیتی ؛ مترجم:بیژن اعتمادی ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 539.7222 - 416 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -248-462-964 انتخاب
4- فیزیک پزشکی
نويسنده:مارتین هولینز ؛ مترجم:احمد پرورش ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 610.153 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 12800 ریال - 7 -0822-01-964 انتخاب
5- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:اعظم پورقاضی ؛ مترجم:مهدی صفا - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 720 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 964-01-0387-X انتخاب
6- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
7- فیزیک نوین و مکانیک کوانتومی
نويسنده:المر اندرسن ؛ مترجم:احمد پرورش ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.12 - 520 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 1000 نسخه - 1950 ریال - انتخاب
8- مبانی پراش پرتو X (کاربردی)
نويسنده:برنارددنیس کالیتی ؛ مترجم:بیژن اعتمادی ؛ مترجم:جمشید عمیقیان - دانشگاه شیراز - دیویی: 539.7222 - 428 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 9 -248-462-964-978 انتخاب
9- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:اعظم پورقاضی ؛ مترجم:مهدی صفا - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 964-01-0387-X انتخاب
10- آشنایی با فیزیک حالت جامد
نويسنده:چارلز کیتل ؛ مترجم:اعظم پورقاضی ؛ مترجم:مهدی صفا - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530.41 - 776 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 9 -1350-01-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2