لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (7)
تالیف (3)
ترجمه (9)
تهران (1)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه بدایه المعارف الالهیه فی عقاید الامامیه
شارح:سیدمحسن خرازی ؛ مترجم:مرتضی متقی‌نژاد ؛ ويراستار:مهدی علیزاده‌سورکی - عصر غیبت - دیویی: 297.4172 - 528 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 18000 ریال - 5 -2-93400-964 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
3- ترجمه بدایه المعارف الالهیه فی عقاید الامامیه
شارح:سیدمحسن خرازی ؛ مترجم:مرتضی متقی‌نژاد ؛ ويراستار:مهدی علیزاده‌سورکی - عصر غیبت - دیویی: 297.4172 - 354 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1397 - 130000 ریال - انتخاب
4- ترجمه بدایه‌المعارف الالهیه فی عقاید الامامیه
شارح:سیدمحسن خرازی ؛ مترجم:مرتضی متقی‌نژاد ؛ ويراستار:مهدی علیزاده‌سورکی - عصر غیبت - دیویی: 297.4172 - 524 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 22000 ریال - انتخاب
5- ترجمه بدایه المعارف الالهیه فی عقاید الامامیه
نويسنده:سیدمحسن خرازی ؛ مترجم:مرتضی متقی‌نژاد ؛ ويراستار:مهدی علیزاده‌سورکی - عصر غیبت - دیویی: 297.4172 - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 50000 ریال - 7 -1-93400-964 انتخاب
6- ترجمه بدایه المعارف الالهیه فی عقاید الامامیه
شارح:سیدمحسن خرازی ؛ مترجم:مرتضی متقی‌نژاد ؛ ويراستار:مهدی علیزاده‌سورکی - عصر غیبت - دیویی: 297.4172 - 354 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 40000 ریال - 5 -2-93400-964 انتخاب
7- نظریه‌های عاشورا
نويسنده:مهدی علیزاده‌سورکی - پارسایان - دیویی: 297.9534 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2500 ریال - 5 -40-6566-964 انتخاب
8- فروغ حکمت: شرح نهایه الحکمه
نويسنده:محسن دهقانی ؛ ويراستار:مهدی علیزاده‌سورکی - پارسایان - دیویی: 189.1 - 472 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 20000 ریال - 6 -28-6566-964 انتخاب
9- ترجمه بدایه‌المعارف الالهیه فی عقاید الامامیه
شارح:سیدمحسن خرازی ؛ مترجم:مرتضی متقی‌نژاد ؛ ويراستار:مهدی علیزاده‌سورکی - عصر غیبت - دیویی: 297.4172 - 356 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 18000 ریال - انتخاب
10- ترجمه بدایه المعارف الالهیه فی عقاید الامامیه
نويسنده:سیدمحسن خرازی ؛ مترجم:مرتضی متقی‌نژاد ؛ ويراستار:مهدی علیزاده‌سورکی - عصر غیبت - دیویی: 297.4172 - 528 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 18000 ریال - 7 -1-93400-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2