لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (1)
تالیف (45)
ترجمه (14)
تهران (59)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعارض تاکتیکی، همکاری راهبردی نقش راهبردی کنگره در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران
نويسنده:حسین مرادی ؛ ويراستار:علی مهدی‌زاده ؛ ويراستار:رضا خدایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.55073 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 620000 ریال - 3 -43-6350-622-978 انتخاب
2- امنیت عمومی و تهدیدهای تروریستی
نويسنده:محمد قنبری ؛ زيرنظر:مهران غلامیان ؛ ويراستار:اکبر بتوئی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.03 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 390000 ریال - 7 -60-6885-622-978 انتخاب
3- امنیت ملی رژیم صهیونیستی: راهبردی جدید برای دوران تغییر
نويسنده:چارلزدیوید فرایلیچ ؛ مترجم:مسعود منزوی ؛ ويراستار:سمیه سلیمیان - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.03355694 - 346 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 620000 ریال - 0 -56-6885-622-978 انتخاب
4- نظام مدیریت استراتژیک دفاعی
نويسنده:حسن چگینی ؛ ويراستار:رضا خدایی ؛ ويراستار:اکبر بتوئی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.0335955 - 242 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 460000 ریال - 4 -45-6885-622-978 انتخاب
5- مدیریت بحران‌های امنیتی (با تاکید بر جنبش‌های اجتماعی و اغتشاشات خیابانی)
نويسنده:بهرام بیات ؛ ويراستار:رضا خدایی ؛ ويراستار:علی مهدی‌زاده - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 658.4056 - 604 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1150000 ریال - 4 -37-5391-600-978 انتخاب
6- نظریه یو: هدایت از آینده در حال ظهور
نويسنده:کلاوس‌اتو شارمر ؛ ويراستار:سمیه سلیمیان ؛ ويراستار:رضا خدایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 303.4 - 656 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1100000 ریال - 3 -69-6350-622-978 انتخاب
7- مبانی فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران (اندیشه‌ها، مولفه‌ها و راهکارها)
نويسنده:غلامرضا سنجابی ؛ نويسنده:یاسر شیخویسی ؛ نويسنده:مجتبی ملکشاهی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 955.0842 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 340000 ریال - 1 -75-6885-622-978 انتخاب
8- همکاری دفاعی - امنیتی: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (راهبردها و زمینه‌ها)
نويسنده:عباس غلامی ؛ ويراستار:اکبر بتوئی ؛ ويراستار:رضا خدایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 337.55051 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 570000 ریال - 5 -032-248-622-978 انتخاب
9- راهبرد نظامی: نظریه و مفاهیم
نويسنده:رندال‌جی. بودیش ؛ مترجم: گروه مترجمین پژوهشکده دکترین و معماری دانا و ترازیابی قدرت ؛ ويراستار:رضا فضلی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.0335 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 580000 ریال - 3 -30-6350-622-978 انتخاب
10- عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر راهبرد دفاعی ایران در تقابل با آمریکا از مبدا سرزمینی عراق
نويسنده:فتح‌الله کلانتری ؛ ويراستار:رضا خدایی ؛ ويراستار:مرتضی چشمه‌نور - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.030955 - 267 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 320000 ریال - 7 -16-6350-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6