لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (11)
تالیف (12)
ترجمه (15)
تهران (11)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515.076 - 788 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 40000 ریال - 4 -23-8658-964 انتخاب
2- حسابگان عام: دیفرانسیل و انتگرال
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - آییژ - دیویی: 515.076 - 666 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 160000 ریال - 2 -229-970-964-978 انتخاب
3- حسابگان دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515.076 - 794 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 95000 ریال - 1 -23-8658-964-978 انتخاب
4- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515.076 - 780 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 40000 ریال - 6 -22-8658-964 انتخاب
5- حسابگان عام: دیفرانسیل و انتگرال
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - آییژ - دیویی: 515.076 - 806 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 200000 ریال - 5 -228-970-964-978 انتخاب
6- آمار و احتمال مهندسی
نويسنده:محمدحسین علامت‌ساز ؛ نويسنده:فرشته مومنی - نوپردازان - دیویی: 519.5076 - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 180000 ریال - 3 -157-975-964-978 انتخاب
7- گنجینه‌های علمی دانشگاه اصفهان
تهيه و تنظيم:محمدحسین علامت‌ساز - نشر هشت بهشت - دیویی: 378.55 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 0 -08-6500-964 انتخاب
8- نظریه احتمال مدرن
نويسنده:بی.رامداس بات ؛ مترجم:سیدابوالقاسم بزرگ‌نیا ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز - مانی - دیویی: 519.5 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 9500 ریال - انتخاب
9- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
10- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی‌حسن‌آبادی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515 - 766 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 16000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3