لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (11)
تالیف (12)
ترجمه (15)
تهران (11)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515.076 - 482 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -05-6478-964 انتخاب
2- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515.076 - 788 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4000 نسخه - 40000 ریال - 4 -23-8658-964 انتخاب
3- فیزیک دانشگاهی (مکانیک)
نويسنده:آلوین هودسون ؛ نويسنده:رکس‌رولاند نلسون ؛ مترجم:هادی سلامتی - دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - دیویی: 530.076 - 844 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1500 نسخه - 52000 ریال - 1 -53-6029-964 انتخاب
4- احتمال و کاربرد آن
نويسنده:محمد بهرامی ؛ نويسنده:محمدحسین علامت‌ساز - دانشگاه اصفهان - دیویی: 519.2 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1500 نسخه - 0 -36-6478-964 انتخاب
5- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515 - 736 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 نسخه - 23000 ریال - 4 -03-6478-964 انتخاب
6- طرح آزمایشها و روشهای آماری: برای پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری
نويسنده:دیوید بانی‌فیس ؛ مترجم:هوشنگ طالبی ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز - دانشگاه اصفهان،سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 300.72 - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 9000 ریال - 4 -48-6478-964 انتخاب
7- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515 - 768 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -03-6478-964 انتخاب
8- حسابگان: دیفرانسیل و انتگرال: ارائه زود هنگام توابع غیر جبری
نويسنده:جیمز استوارت ؛ مترجم:محمدحسین علامت‌ساز ؛ مترجم:علی‌اکبر محمدی‌حسن‌آبادی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 515 - 766 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 1500 نسخه - 16000 ریال - انتخاب
9- فیزیک دانشگاهی (مکانیک)
نويسنده:آلوین هودسون ؛ نويسنده:رکس‌رولاند نلسون ؛ مترجم:هادی سلامتی - دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر انتشارات - دیویی: 530.076 - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2000 نسخه - 26700 ریال - 1 -53-6029-964 انتخاب
10- آمار و احتمال مهندسی
نويسنده:محمدحسین علامت‌ساز ؛ نويسنده:فرشته مومنی - نوپردازان - دیویی: 519.5076 - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 180000 ریال - 3 -157-975-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3