لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه تست‌های فنی تخصصی "چاپ و نشر" مقطع کاردانی و کارشناسی
نويسنده:محمد عطایی‌فرد - آوای پاتریس - دیویی: 070.5 - 182 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 7 -2-96311-964 انتخاب
2- کارگاه لیتوگرافی
نويسنده:محمد عطایی‌فرد ؛ ويراستار:محمد ادیب - موسسه‌ فرهنگی ‌هنری ‌شقایق ‌روستا - دیویی: 763 - 122 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 10000 ریال - 3 -10-7492-964 انتخاب
3- واژه‌نامه تخصصی "چاپ و نشر": فرهنگ فارسی - انگلیسی و آلمانی، انگلیسی- فارسی
نويسنده:محمد عطایی‌فرد - پلک - دیویی: 686.203 - 272 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 5 -8-93271-964 انتخاب
4- کلیات چاپ
نويسنده:محمد عطایی‌فرد - جاویدان - دیویی: 760 - 206 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 6 -076-332-964 انتخاب
5- کارگاه لیتوگرافی
نويسنده:محمد عطایی‌فرد ؛ ويراستار:محمد ادیب - موسسه‌ فرهنگی ‌هنری ‌شقایق ‌روستا،مرکز برنامه‌ریزی‌ و آموزش‌ نیروی‌ انسانی - دیویی: 763 - 108 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 9300 ریال - 964-7492-09-X انتخاب
6- کارگاه لیتوگرافی
نويسنده:محمد عطایی‌فرد ؛ ويراستار:زهرا بهره‌بر - موسسه شقایق روستا - دیویی: 763 - 132 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 نسخه - 14500 ریال - 1 -11-7492-964 انتخاب
7- کارگاه لیتوگرافی
نويسنده:محمد عطایی‌فرد ؛ ويراستار:زهرا بهره‌بر - موسسه شقایق روستا - دیویی: 763 - 100 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2500 نسخه - 15000 ریال - 964-7492-12-X انتخاب
8- چاپ سیلک اسکرین
نويسنده:محمد عطایی‌فرد ؛ ويراستار:زهرا بهره‌بر - موسسه شقایق روستا - دیویی: 686.2316 - 140 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 نسخه - 17600 ریال - 7 -22-7492-964 انتخاب
9- چاپ سیلک اسکرین
نويسنده:محمد عطایی‌فرد - موسسه شقایق روستا - دیویی: 686.2316 - 156 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 نسخه - 18000 ریال - 9 -21-7492-964 انتخاب
10- کلیات چاپ 2
نويسنده:محمد عطایی‌فرد - بانک ملی ایران، شرکت چاپ و نشر - دیویی: 070.509 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 7 -6-93135-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2