لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیمرغ جان
شاعر:مینا باهنر - میعاد اندیشه - دیویی: 8fa1.62 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 6 -051-231-622-978 انتخاب
2- زنان دیروز دیار من "گذری بر احوال گذشته زنان شهرضایی"
نويسنده:مینا باهنر - کتیبه ماندگار - دیویی: 305.409559344 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -3-98367-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1