لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (10)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (30)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلامت معنوی: چیستی، چرایی و چگونگی
نويسنده:فریدون عزیزی ؛ نويسنده: گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران - حقوقی - دیویی: 297.04 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 0 -50-6324-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی غدد مترشحه داخلی
نويسنده:فریدون عزیزی - جهاد دانشگاهی (دانشگاه شهید بهشتی)، بخش فرهنگی - دیویی: 612 - 200 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1366 - 5000 نسخه - 220 ریال - انتخاب
3- بیماریهای غده‌های درون‌ریز
نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ مترجم:وهاب فتوره‌چی ؛ مترجم:فریدون عزیزی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 616.4 - 310 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 600 ریال - انتخاب
4- بیماری‌های غدد درون ریز: فیزیوپاتولوژی، علایم تشخیص و درمان
نويسنده:فریدون عزیزی ؛ نويسنده:رضا رجبیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 616.4075 - 442 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 6000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
5- اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
نويسنده:فریدون عزیزی ؛ نويسنده:محسن جانقربانی ؛ نويسنده:حسین حاتمی - خسروی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم - دیویی: 614.40955 - 916 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 169000 ریال - 7 -60-5523-600-978 انتخاب
6- Tehran lipid and glucose study (TLGS)
نويسنده:فریدون عزیزی - پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم - دیویی: 616.1209 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 8 -4267-04-964-978 انتخاب
7- Assesment monitoring and evaluation of iodine deficiency disorders in the middle east and ...
نويسنده:فریدون عزیزی - سارا - دیویی: 616.44 - 182 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 5 -2-93897-964 انتخاب
8- بیماریهای غدد درون‌ریز: فیزیوپاتولوژی، علائم، تشخیص و درمان
نويسنده:فریدون عزیزی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 616.4075 - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1365 - 6000 نسخه - 1450 ریال - انتخاب
9- رژیم‌های درمانی
نويسنده:فریدون عزیزی ؛ نويسنده:فیروزه جزایری ؛ نويسنده:سپیده سالک - جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی) - دیویی: 615.854 - 103 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 3000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
10- اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
نويسنده:فریدون عزیزی ؛ نويسنده:محسن جانقربانی ؛ نويسنده:حسین حاتمی - خسروی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشکده علوم غدد درون‌ریز و متابولیسم - دیویی: 614.40955 - 1504 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 750000 ریال - 9 -248-209-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4