لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (72)
تالیف (45)
ترجمه (54)
تهران (99)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت مالی (1) (رشته حسابداری)
نويسنده:مهدی تقوی ؛ ويراستار:حسین عبده‌تبریزی ؛ ويراستار:آذرمیدخت جلیل‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.15076 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1391 - 10000 نسخه - 52000 ریال - 4 -834-455-964-978 انتخاب
2- اصول مدیریت (نظریه و عمل)
نويسنده:ارنست دیل ؛ مترجم:حسین عبده‌تبریزی ؛ مترجم:فیروزه مهاجر - پیشبرد - دیویی: 658.001 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 10500 ریال - 1 -0-90029-964 انتخاب
3- مدیریت مالی (1) (رشته حسابداری)
نويسنده:مهدی تقوی ؛ ويراستار:حسین عبده‌تبریزی ؛ ويراستار:آذرمیدخت جلیل‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.15 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 5000 نسخه - 23500 ریال - 4 -834-455-964-978 انتخاب
4- مدیریت مالی (1) (رشته حسابداری)
نويسنده:مهدی تقوی ؛ ويراستار:حسین عبده‌تبریزی ؛ ويراستار:آذرمیدخت جلیل‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.15076 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 5000 نسخه - 42000 ریال - 4 -834-455-964-978 انتخاب
5- مدیریت مالی 2 (رشته حسابداری)
نويسنده:مهدی تقوی ؛ ويراستار:حسین عبده‌تبریزی ؛ ويراستار:آذرمیدخت جلیل‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.15 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 8000 نسخه - 19000 ریال - 4 -892-455-964-978 انتخاب
6- مدیریت مالی 2 (رشته حسابداری)
نويسنده:مهدی تقوی ؛ ويراستار:حسین عبده‌تبریزی ؛ ويراستار:آذرمیدخت جلیل‌نیا - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.15 - 334 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 6000 نسخه - 26000 ریال - 4 -892-455-964-978 انتخاب
7- بازار آتی
نويسنده:علی خبیری ؛ نويسنده:حسین عبده‌تبریزی - بعثت - دیویی: 332.645 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 200000 ریال - 8 -031-437-600-978 انتخاب
8- مدیریت مالی
نويسنده:فرد وستون ؛ نويسنده:یوجین‌اف. بریگام ؛ مترجم:حسین عبده‌تبریزی - آگاه - دیویی: 658.15 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1375 - 5500 نسخه - 11000 ریال - 9 -019-416-964 انتخاب
9- مدیریت مالی
نويسنده:جان‌فردریک وستون ؛ نويسنده:یوجین‌اف. بریگام ؛ مترجم:حسین عبده‌تبریزی - آگه - دیویی: 658.15 - 488 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1387 - 2200 نسخه - 6000 ریال - 2 -052-329-964 انتخاب
10- فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه‌گذاری: انگلیسی - فارسی
نويسنده:غلامرضا نظربلند ؛ نويسنده:حسین عبده‌تبریزی ؛ ويراستار:عبدالله کوثری - فرهنگ معاصر - دیویی: 332.03 - 348 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 0 -077-105-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10