لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (9)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تخته شیرجه: چگونه روایت داستان می‌تواند منجر به اقدام در سازمان‌های عصر دانش شود
نويسنده:استیون دنینگ ؛ مترجم: گروه مترجمین دفتر آینده‌پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی ؛ ويراستار:اکبر بتوئی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 658.452 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 8 -18-6885-622-978 انتخاب
2- جمع‌آوری پنهان
نويسنده: گروه مولفین پژوهشکده امنیت ملی ؛ ويراستار:رضا فضلی ؛ ويراستار:اکبر بتوئی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 321.9 - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 680000 ریال - 2 -37-6350-622-978 انتخاب
3- تحول آینده: پیش‌بینی در قرن بیست و یکم
ويراستار:ریل میلر ؛ نويسنده: یونسکو ؛ مترجم:مسعود منزوی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 303.49 - 470 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 800000 ریال - 9 -018-248-622-978 انتخاب
4- خودکارسازی هوشمندی منابع آشکار
نويسنده:روبرت لایتون ؛ نويسنده:پل‌ای واترز ؛ مترجم:محمدعلی میرزائی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.1202854678 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 580000 ریال - 8 -92-6885-622-978 انتخاب
5- امنیت عمومی و تهدیدهای تروریستی
نويسنده:محمد قنبری ؛ زيرنظر:مهران غلامیان ؛ ويراستار:اکبر بتوئی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 355.03 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 390000 ریال - 7 -60-6885-622-978 انتخاب
6- ترامپ، جمهوری اسلامی ایران و سیاست بین‌الملل
نويسنده:ابراهیم متقی ؛ ويراستار:اکبر بتوئی ؛ ويراستار:جعفر نقدی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 973.933 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 600000 ریال - 2 -020-248-622-978 انتخاب
7- بررسی سیاست‌ها، رویکردها و عملکرد اتحادیه اروپا در قبال موضوع فلسطین
نويسنده:علیرضا ثمودی‌پیله‌رود ؛ نويسنده:سیدمهدی موسوی ؛ مقدمه:سیدداود آقایی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 956.9405 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - 7 -61-6350-622-978 انتخاب
8- راهبردهای همکاری دفاعی - امنیتی جمهوری اسلامی ایران با کشور ترکمنستان
نويسنده:داود گلکاریان ؛ ويراستار:مهدی یوسفی ؛ ويراستار:اکبر بتوئی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 327.55058 - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 850000 ریال - 3 -26-6885-622-978 انتخاب
9- راهبردهای علم و فناوری شش کشور و رهیافت‌هایی برای ایالات متحده آمریکا
زيرنظر:مرتضی چشمه‌نور ؛ مترجم:محسن جلیلوند ؛ ويراستار:احمد میرزائی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 607.2 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 480000 ریال - 7 -86-6885-622-978 انتخاب
10- خبرگی و تصمیم‌گیری طبیعت‌گرایانه
نويسنده:ادواردو سالاس ؛ نويسنده:گری‌ای کلین ؛ مترجم: گروه مترجمین دفتر آینده‌پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 153.83 - 538 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 900000 ریال - 4 -90-6885-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2