لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(391)
چاپ مجدد (1010)
تالیف (740)
ترجمه (661)
تهران (571)
شهرستان (830)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (1401) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه رساله الولایه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مترجم:صادق حسن‌زاده - کتابسرای ‌اشراق،نشر بخشایش - دیویی: 297.83 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 8 -49-7090-964 انتخاب
2- ترجمه تفسیر المیزان
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مترجم:سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.179 - 696 صفحه - (در20جلد ) - جلد 19 - وزیری (گالینگور) - چاپ 16 سال 1382 - 1000 نسخه - 6 -619-470-964-978 انتخاب
3- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ محقق:عباسعلی زارعی‌سبزواری - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 189.1 - 432 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1382 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -005-470-964 انتخاب
4- ترجمه تفسیر المیزان
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مترجم:سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.179 - 560 صفحه - (در20جلد ) - جلد 12 - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1382 - 1000 نسخه - 7 -612-470-964-978 انتخاب
5- اصول فلسفه و روش رئالیسم
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مقدمه:مرتضی مطهری - صدرا - دیویی: 189.1 - 234 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 7 -83-5600-964-978 انتخاب
6- ترجمه تفسیر المیزان
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مترجم:سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - دیویی: 297.179 - 572 صفحه - جلد 13 - وزیری (شومیز) - چاپ 36 سال 1393 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 4 -613-470-964-978 انتخاب
7- المیزان فی تفسیر القرآن
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی ؛ مترجم:سیدمحمدباقر موسوی‌همدانی - محمدی - دیویی: 297.179 - 314 صفحه - (در40جلد ) - جلد 22 - چاپ 4 سال 1370 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
8- نهایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی - حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات - دیویی: 189.1 - 334 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1373 - 2000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
9- قرآن در اسلام
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی - دارالکتب الاسلامیه - دیویی: 297.159 - 171 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1371 - 2000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
10- بدایه الحکمه
نويسنده:سیدمحمدحسین طباطبائی - حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات - دیویی: 189.1 - 188 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 14 سال 1374 - 5000 نسخه - 3900 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 141