لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سی جلسه قرآنی
نويسنده:ناصربن‌سلیمان عمر ؛ مترجم:اسماعیل عبداللهی - احسان - دیویی: 297.15 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 9 -333-349-600-978 انتخاب
2- قرآن و اندیشه (در آیات قرآن بیندیشیم)
نويسنده:ناصربن‌سلیمان عمر ؛ مترجم:فایق احمدی - احسان - دیویی: 297.159 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 6 -475-349-600-978 انتخاب
3- میانه‌روی در پرتو قرآن
نويسنده:ناصربن‌سلیمان عمر ؛ مترجم:عامر شمسی - احسان - دیویی: 297.159 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 1 -467-349-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1